Bỏ qua để vào Nội dung chính

Sodium Dodecylbenzene Sulfonate

Định nghĩa

Sodium dodecylbenzene sulfonate là một chất làm sạch, hay còn gọi là "chất hoạt tính bề mặt", là một thành phần trong nhóm các thành phần thường được sử dụng trong các sản phẩm tắm, sản phẩm làm sạch, dầu gội đầu và dầu xả tóc. Chúng tôi sử dụng chất này trong các sản phẩm của mình để loại bỏ các chất bẩn và cặn bám. Chúng tôi sử dụng chất này ở dạng lỏng để bao quanh các hạt chất bẩn để chúng long ra khỏi bề mặt bám vào.