Bỏ qua để vào Nội dung chính

Sodium Lauryl Sulfate

Định nghĩa

Sodium lauryl sulfate (SLS) là một chất làm sạch, còn được gọi là "chất hoạt tính bề mặt", có thể tìm thấy trong nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân như kem đánh răng và kem cạo râu. Chúng tôi sử dụng nó trong các sản phẩm của mình để loại bỏ chất bẩn và cặn bám bằng cách bao quanh các hạt chất bẩn và làm chúng long ra khỏi bề mặt đang bám vào, để chất bẩn có thể được rửa trôi đi.