Bỏ qua để vào Nội dung chính

Sodium Phosphate

Định nghĩa

Sodium phosphate là một chất ức chế ăn mòn có thể tìm thấy trong các sản phẩm tắm và trang điểm. Nó giúp giữ độ tươi cho sản phẩm và chống ăn mòn hoặc han gỉ cho lon, bình chứa hoặc bình xịt. Chúng tôi biết rằng có một số người lo ngại về phosphate và ảnh hưởng của nó đến nguồn nước và nước mặt. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ sử dụng sodium phosphate ở nồng độ thấp để giới hạn nồng độ tổng lượng phosphate được sử dụng trong các sản phẩm của SC Johnson và nguy cơ xả thải ra các nguồn nước mặt.