Bỏ qua để vào Nội dung chính

Sorbitan Monolaurate Ethoxylated

Định nghĩa

Sorbitan Monolaurate Ethoxylated là một chất tạo nhũ, có thể tìm thấy trong xà phòng, dầu gội đầu và sữa tắm. Nó giúp liên kết các thành phần với nhau và giữ cho công thức không bị phá vỡ. Sorbitan Monolaurate Ethoxylated là một loại cồn giúp giữ cho hỗn hợp dầu và nước hòa quyện với nhau. Qua thời gian, các công thức trong một sản phẩm có thể bị phá vỡ. Chúng tôi cho các chất tạo nhũ vào các sản phẩm khi cần thiết để đảm bảo các sản phẩm duy trì được hiệu quả giữa các lần sử dụng.