Bỏ qua để vào Nội dung chính

Sorbitan Oleate

Định nghĩa

Sorbitan Oleate là một chất tạo nhũ, có thể tìm thấy trong kem dưỡng ẩm, các sản phẩm tạo kiểu tóc và xà phòng. Nó giúp các thành phần liên kết vào với nhau và giữ cho công thức không bị phá vỡ. Trong các sản phẩm có mùi hương, nó giúp đảm bảo phân bố đều mùi hương. Chúng tôi cho các chất tạo nhũ vào các sản phẩm khi cần thiết để đảm bảo các sản phẩm duy trì được hiệu quả giữa các lần sử dụng.