Bỏ qua để vào Nội dung chính

Stearyl Alcohol

Định nghĩa

Stearyl Alcohol là một loại cồn béo còn được gọi là N-Octadecanol. Cồn béo có thể ở dạng tự nhiên, có nguồn gốc từ dầu thực vật như cọ hoặc dừa, hoặc chúng có thể được tổng hợp. Chúng đóng vai trò làm chất nhũ hóa, chất làm mềm, chất kiểm soát độ nhớt và chất phân tán