Bỏ qua để vào Nội dung chính

TALC

Định nghĩa

TALC là chất bôi trơn có thể tìm thấy trong thực phẩm, mỹ phẩm và sơn. Chất này được thêm vào trong các sản phẩm nhang của chúng tôi dưới dạng chất độn.