Bỏ qua để vào Nội dung chính

Tributoxyethyl Phosphate

Định nghĩa

Tributoxyethyl phosphate là một chất làm dẻo có thể tìm thấy trong các sản phẩm đánh bóng và hoàn thiện bề mặt sàn. Nó hoạt động như tác nhân tạo màng bằng cách biến các hạt polime thành màng bền và dẻo. Nếu không có chất này, các hạt polime sẽ bị giòn.