Bỏ qua để vào Nội dung chính

Triethanolamine

Định nghĩa

Triethanolamine là một chất điều chỉnh độ pH, cũng có thể được tìm thấy trong các sản phẩm trang điểm như mascara, phấn má và phấn nền. Nó điều chỉnh độ pH của sản phẩm để làm tăng độ ổn định. Mỗi công thức có một độ pH tối ưu để hoạt động tốt nhất. Ví dụ, công thức có tính axit cao hơn sẽ giúp loại bỏ cặn xà phòng tốt hơn. Ngược lại, công thức có tính kiềm mạnh hơn có thể làm sạch thảm hiệu quả hơn. Chúng tôi sử dụng các chất điều chỉnh độ pH để đạt được độ pH tốt nhất cho một ứng dụng cụ thể. Độ pH của một công thức cũng có thể ảnh hưởng đến thời hạn sử dụng của sản phẩm, ví dụ như hạn chế khả năng ăn mòn lon, bình chứa hoặc bình xịt.