Bỏ qua để vào Nội dung chính

Triethylene Glycol

Định nghĩa

Triethylene glycol là một chất khử mùi, có thể được tìm thấy trong dầu gội đầu và lăn khử mùi. Do sự tương tự trong tên gọi, triethylene glycol có thể bị nhầm lẫn với ethylene glycol, một thành phần có vị ngọt được sử dụng trong các hệ thống điều hòa không khí và các sản phẩm chống đông. Tuy nhiên, nó là một thành phần hoàn toàn khác và là một chất lỏng không mùi. Chúng tôi cho triethylene glycol vào các sản phẩm để khử mùi.