Bỏ qua để vào Nội dung chính

White Mineral Oil

Định nghĩa

White mineral oil là một chất mang trong suốt dạng lỏng có thể tìm thấy trong nhiều loại mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia dụng. Một chất mang, giống như tên gọi của nó, giúp mang một sản phẩm nổi lên bề mặt bằng cách làm loãng hoặc làm đặc công thức sản phẩm đó, hoặc đơn giản là đảm bảo sự phân bố đều của các thành phần khác trong công thức. Chúng tôi sử dụng white mineral oil vì nếu không có chất mang, sản phẩm sẽ không hoạt động đồng đều trên toàn bề mặt. White mineral oil cũng có thể được sử dụng làm chất làm sạch, hoặc "chất hoạt động bề mặt", loại bỏ bụi bẩn, đất hoặc chất ổn định giúp duy trì công thức sản phẩm khi tiếp xúc với không khí, ánh sáng hoặc nhiệt hoặc chất khử bọt giúp giảm sự hình thành bọt để tránh các khiếm khuyết trên lớp phủ bề mặt sau khi sử dụng.