Bỏ qua để vào Nội dung chính

Wood Powder

Định nghĩa

Wood Powder là vật liệu được sử dụng trong sản xuất nhang trừ muỗi. Bột gỗ là sản phẩm phụ từ đồ gỗ và nhà máy cưa. Trong nhang trừ muỗi, nó được nén lại để tạo thành cấu trúc của khoanh nhang, sau đó khoanh nhang được thêm vào thành phần hoạt tính.