Bỏ qua để vào Nội dung chính

Xanthan Gum

Định nghĩa

Xanthan Gum là một chất cô đặc tự nhiên, có thể tìm thấy trong sản phẩm trang điểm, chăm sóc da và kem đánh răng, và trong nhiều sản phẩm thực phẩm. Chúng tôi sử dụng chất này trong sản phẩm để giúp sản phẩm bám vào bề mặt, cho phép sản phẩm có thời gian để làm sạch. Trong một số sản phẩm, nó không chỉ hoạt động để hợp nhất các dung dịch chất lỏng, mà còn để điều chỉnh lưu lượng để sản phẩm có thể được trải đều.