Bỏ qua để vào Nội dung chính

Trách nhiệm là truyền thống của gia đình chúng tôi

Là công ty gia đình có 131 năm truyền thống, chúng tôi biết rằng những quyết định ở hiện tại sẽ hình thành nên thế giới trong tương lai. Từ các thành phần trong sản phẩm của mình đến cách chúng tôi điều hành hoạt động kinh doanh, chúng tôi luôn cam kết nỗ lực mỗi ngày để làm điều đúng đắn cho mọi người, hành tinh này và cả những thế hệ sau nữa.

Tại SC Johnson, chúng tôi cam kết:

  • Tôn trọng mọi người và ủng hộ nhân quyền toàn diện 
  • Tuân thủ mọi luật và quy định địa phương về các sản phẩm và cách thức sản xuất sản phẩm 
  • Chọn các thành phần theo quy trình SC Johnson Greenlist
  • Giảm phát thải, lãng phí và sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời giảm thiểu tác động đến bãi chôn lấp
  • Hướng đến mục tiêu không chặt phá rừng vào năm 2020 thông qua việc tạo nguồn bột giấy, giấy, bao bì và dầu cọ bền vững. 
  • Đóng góp cho cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động thông qua các hoạt động từ thiện và tình nguyện

Chúng tôi đang đền đáp

Kể từ năm 1937, công ty đã dành 5% tổng lợi nhuận trước thuế cho hoạt động từ thiện - bao gồm các lĩnh vực: phát triển kinh tế và cộng đồng; giáo dục; môi trường và tính bền vững; dịch vụ xã hội; y tế và sức khỏe; và nghệ thuật, văn hóa và nhân văn. Hơn thế nữa, trong gần 60 năm, quỹ từ thiện SC Johnson Giving, Inc. của chúng tôi đã hỗ trợ các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Điều này mở rộng hơn nữa tác động của công ty trên diện rộng, với các hoạt động từ thiện bắt đầu hàng thập kỷ trước và vẫn đang được thực hiện.

Chúng tôi tạo ra sự khác biệt

Hiện nay, chúng tôi có 15 sáng kiến năng lượng tái tạo trên toàn cầu nhằm giúp cắt giảm khí thải nhà kính. Những sáng kiến này bao gồm năng lượng gió tại Hoa Kỳ, Hà Lan, Ba Lan và Mexico; sử dụng methane từ bãi chôn lấp công cộng tại Hoa Kỳ; năng lượng mặt trời tại Trung Quốc, Hà Lan, Ấn Độ và Indonesia, cũng như sinh khối khi đốt cháy rác thải tại Indonesia làm nguồn nhiên liệu để đun nước sản xuất nhang muỗi.

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi đầu tư vào con người và hành tinh này, hãy truy cập Báo cáo bền vững trực tuyến của chúng tôi tại đây.