Пропусни и отиди на основно съдържание

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Имате някакъв въпрос? Тук ще намерите някои от често задаваните от хората въпроси, както и много други.

Преглед на всички ЧЗВ

 • Ние знаем, че използвате нашите продукти сред хората, домашните любимци и вещите, които обичате. Ето защо искаме да ви дадем достъп до информацията, от която имате нужда, за да направите най-добрия избор за вашето семейство.

 • Всичко започва с нуждата на потребителите или с иновация, която считаме, че ще ви хареса. Ние черпим идеи от нашите потребители, търговци, доставчици и много други. След това започваме процеса по създаването на продукта, който включва вземане предвид начина, по който ще бъде използван, начина му на действие, потенциалния му жизнен цикъл и други фактори. С помощта на вътрешно фирмената ни класификационна система, позната като процеса Greenlist на SC Johnson, учените работят, за да подберат съставките, на които семействата ще се доверят, като ги оценяват на базата на тяхното въздействие върху околната среда и човешкото здраве. След като продуктът е готов и отговаря на стандартите за ефикасност и качество, нашият производствен екип започва производството му съобразно спецификациите, като преминава още веднъж тестове за качество.

  В крайна сметка нашата цел винаги е да ви осигурим продукт, на който можете да се доверите и който отговаря на традициите ни в иновациите и качеството. За да научите повече за нашия процес Greenlist, щракнететук.

 • Когато за първи път стартирахме нашата програма за разкриване на съставките, целяхме да използваме единна система за имената – Международната номенклатура на козметичните съставки (INCI), за улеснение. Това са термини, които често срещате при гримовете и продуктите за лична хигиена, и решихме, че те ще бъдат най-лесно разбираеми за повечето хора.

  Поради факта обаче, че номенклатурата на INCI е специфична за индустрията на продуктите за лична хигиена, някои от съставките, които използваме, не са в списъка на INCI. В тези случаи се придържаме към речника на съставките, споделен от индустрията за домакински продукти на САЩ. Бяхме част от сътрудничеството в индустрията чрез Асоциацията за специални потребителски продукти (Consumer Specialty Products Association (CSPA)), която определи тази номенклатура.

  В резултат на всичко това имената на нашите съставки са комбинация от номенклатурата на INCI и на речника на CSPA. В много от случаите те се припокриват, а в противен случай ние се стремим да използваме най-широко използваното име в индустрията ни или това, което ще бъде най-разбираемо за потребителите. Като пример можем да посочим начина, по който говорим за водата, когато тя е използвана като съставка. Терминът на INCI е aqua. Ние следваме речника на CSPA и я наричаме просто вода.

 • Запомнете, че всички материали са „химични вещества“ – химичните вещества са в основата на всичко, включително на храната ни, дрехите и дори въздуха, който дишаме. Например водата е комбинация от химичните вещества водород и кислород (H2O), а въздухът е съставен от азот, кислород, въглероден диоксид и други газове. Така също в природата съществуват и много химични вещества, които са токсични, като например arsenic и cyanide. Важно е да се знае, че понякога дадена синтетична съставка е по-добрият избор по ред причини, включително и за устойчивото опазване на околната среда. Например използването на дадена естествена съставка, която се среща само в малки количества, като например сандаловото дърво, може да унищожи и малкото останало от нея. Така употребата на теоретично неограничени синтетични материали е по-отговорна. В SC Johnson използваме съставки, които се срещат в природата, но само когато отговарят на нашите собствени стандарти.

 • И двете неща са от значение, но количеството е ключов фактор. Погледнете на него така: Почти всеки би се съгласил, че водата е безвредно вещество. Но дори тя може да бъде смъртоносна, ако изпиете прекалено голямо количество. Важното при разработването на продуктите е подборът на точните химични вещества, за да се постигне целта и да се използва най-малкото възможно количество ключови съставки за ефикасното действие и за да се постигне желаният резултат.

 • Въпреки че някои химични вещества, като азбест или арсен, са много опасни или „токсични“, почти всички химични вещества се определят според степента им на токсичност. Да вземем за пример готварската сол или т.нар. sodium chloride. Използвана в умерени количества, готварската сол прави храната по-вкусна. Но, ако се приема в големи количества, готварската сол може да доведе до повишено кръвно налягане. Това означава ли, че е токсична? Отговорът е: Готварската сол МОЖЕ да е токсична, ако се използва в големи количества, но при умерена употреба тя НЕ е токсична. Факторът, който има значение, е използваното количество или дозата.

 • Това е много добър въпрос и понякога& ще ставате свидетели на тази дискусия, отнасяща се до законовите разпоредби и регулаторни изисквания за химичните вещества. „Опасността“ е свойство на дадена съставка. Например, опасността от готварската сол е, че може да доведе до високо кръвно налягане. „Рискът“ е ВЪЗМОЖНОСТТА дадена опасност да стане реалност. Ако се върнем на примера с готварската сол, рискът от високо кръвно налягане е нисък, ако не& консумирате прекалено много от нея. Рискът е нивото на опасност на дадена съставка И дозата, която човек взима – което означава количеството и времето, през което това се случва. Някои хора смятат, че съставки, при които съществува каквато и да е опасност, са вредни. Но както в случая с готварската сол, опасностите често могат да бъдат контролирани.

  В SC Johnson ние прилагаме основан на риска подход. Това означава, че:

  •  се уверяваме, че съставките с опасни свойства са ограничени до безопасни нива и концентрацията им е сведена до минимум за ефикасното им действие съгласно изискванията на местните закони.

  •  Разработваме продуктите така, че да действат бързо, за да се намали количеството и времетраенето на излагане на тяхното действие.

  •  Разработваме опаковки, които намаляват възможността за контакт с продукта, например уверяваме се, че опаковката на продукт, който може да предизвика кожни алергии, е защитена от разливане.

  •  Разработваме спрейове за минимизиране на вдишването, например създаваме по-големи капки за препарата за почистване, които& да попаднат на повърхността, която& почиствате, вместо да останат във въздуха.

  •  Осигуряваме ясни инструкции на етикетите, за да се предотврати неправилна употреба, която може да повиши риска, свързан с използването на продукта. Етикетите на продуктите са поставени с определена цел – уверете се, че сте прочели и следвате предоставените върху тях указания.

 • Ние работим в тясно сътрудничество с нашите доставчици на аромати, за да се уверим, че е извършена необходимата оценка на съставките в ароматите ни както за здравето на хората, така и за опазването на околната среда. Ние спазваме регулаторните изисквания на отделните държави, в които развиваме нашата дейност, както и заложените стандарти на Международната асоциация за аромати (IFRA).

  Освен това, в SC Johnson правим още една крачка напред в прегледа на съставките за ароматите. Ние ги оценяваме не само според стандартите на IFRA, но и по наши собствени стандарти. Започваме със списъка на IFRA, след което прилагаме нашите собствени вътрешнофирмени изисквания. Може да ви се стори, че тези вътрешни изисквания не се различават от критериите на IFRA, като например канцерогенност, мутагенност или репродуктивна токсичност, но ние в SC Johnson имаме различен поглед върху съставките. В някои случаи взимаме предвид и допълнителни фактори; като например потребителското доверие в дадени съставки или други научноизследователски гледни точки.

 • Не. При дадени определени обстоятелства, разрешаваме употребата на недопустим материал, но обикновено налагаме времево ограничение за използването му. Въпреки това, взимането на решение за подобно изключение не е никак лесно. Необходимо е най-напред да се направи заявка до ръководителя на отдела по обща продуктова безопасност и въпроси относно околната среда, в която да се изложат мотивите за необходимостта от това изключение, както и да се предложи крайна дата. В случай на одобрение е необходимо и разрешение от страна на Директора по Устойчиво управление на околната среда.

 • Най-напред, важно е да се отбележи, че ако се направи изключение, това е защото въпреки факта, че тук в SC Johnson има въпросителни относно съставката, данните сочат, че тя може да бъде използвана безопасно до известни равнища, които ние не преминаваме. В такъв случай ние можем да направим изключение, по причини като например:

  • Разбираме, че даден доставчик добавя недопустим материал към нещо, което купуваме от него, тоест ще ни се наложи да направим изключение, до момента, в който успеем да променим формулата, за да го изключим.
  • Придобиваме дадена марка или продукт и разбираме, че той съдържа материали, които считаме за недопустими, и се налага да направим изключение, докато не променим формулата.
  • При регистрираните продукти се прави промяна на формулата на даден продукт, за да се премахне даден недопустим материал, като едновременно с това изчакваме и за одобрението на новата формула от съответната регулаторна агенция.

 • Не във всички случаи. Продуктите, направени от естествени материали, могат да съдържат повече алергени от тези, направени от синтетични материали. Например ароматите, направени от естествени материали, могат да съдържат по-високи нива на алергени, отколкото ароматите, направени главно от синтетични материали.

 • Тези съставки са обичайни компоненти на много аромати, особено на тези на основата на етерични масла като цитрусови, флорални и борови аромати. В зависимост от определения аромат нашите формули могат да съдържат някои от тези материали. Определени са безопасни нива, които не водят до появата на алергии, и тези нива са в основата на стандартите на IFRA, създадени за всички тези 26 материала. При създаването на нашите аромати тези съставки се използват във възможно най-малка концентрация, като тя винаги е под нивата за безопасност, установени от стандартите на IFRA, както и в съответствие с приложимите закони. Без значение дали се използва един или повече от 26-те вещества, причиняващи алергии (алергени, според изискванията на ЕС, всеки един от тези 26 алергена е ясно посочен върху етикета на продукта съгласно изискванията на закона.

  Поради факта, че съществуват различни номенклатури за тези алергени, по-долу ще намерите имената, под които се срещат в Директивата за козметичните продукти на ЕС:

  •  2-Benzylideneheptanal (Amyl cinnamal)
  •  Benzyl alcohol
  •  Cinnamyl alcohol
  •  3,7-Dimethyl-2,6-octadienal (Citral)
  •  Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl) (eugenol)
  •  Hydroxycitronellal
  •  Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- (Isoeugenol)
  •  2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-ol (Amylcinnamyl alcohol)
  •  Benzyl salicylate
  •  2-Propenal, 3-phenyl- (Cinnamal)
  •  2H-1-Benzopyran-2-one (coumarin)
  •  2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)- (geraniol)
  •  3 и 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde) (HICC or Lyral®)  
  •  4-Methoxybenzyl alcohol (Anise alcohol)
  •  2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester (Benzyl cinnamate)
  •  2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl- (Farnesol)
  •  2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde (Butylphenyl methylpropional)
  •  1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- (Linalool)
  •  Benzyl benzoate
  •  3,7-dimethyloct-6-en-1-ol (Citronellol)
  •  2-Benzylideneoctanal (Hexyl cinnamal)
  •  (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene (limonene)
  •  Methyl heptin carbonate (Methyl 2-octynoate)
  •  3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (alpha-Isomethyl ionone)
  •  Evernia prunastri extract (екстракт от дъбов мъх)
  •  Evernia furfuracea extract (екстракт от дървесен мъх)

 • Някои хора имат алергии към определни съставки. Ако имате такива алергии, ние препоръчваме да се консултирате с лекар и да обсъдите тези въпроси по-обстойно. Преди да използвате продукти на SC Johnson, можете също да се свържете с телефонната линия за помощ за потребители, където могат да Ви помогнат да прецените кои продукти са най-подходящи за Вас. Можете да се свържете с тях на 02/964 20 00.

 • Всички домакински препарати за почистване съдържат кожни алергени. В SC Johnson се грижим да използваме съставки с кожни алергени само в толкова ниски количества, че е малко вероятно да се създаде нова кожна алергия или да се предизвика алергична реакция на кожата, когато се използват така, както е указано.

 • Ние сме поели ангажимент да споделяме какво се съдържа в нашите продукти, така че хората да могат да избират правилно за себе си и своите семейства. В SC Johnson се грижим да използваме съставки с кожни алергени само в толкова ниски количества, че е малко вероятно да се създаде нова кожна алергия или да се предизвика алергична реакция на кожата. Но подобно на хората с хранителни алергии – използването на определена съставка може да окаже влияние върху избора на продукт от страна на онези, които имат предварително съществуваща кожна алергия.

 • Създаването на почистващ продукт, който е ефективен и в същото време не съдържа никакви кожни алергени, е трудна задача. Важното е, че нашите почистващи продукти не причиняват или предизвикват алергични реакции, когато се използват така, както е указано.

 • Фталатите всъщност са едно голямо семейство съставки, които имат много приложения. Нашата палитра от аромати не включва фталати. През 2008 г. ние започнахме да изискваме от нашите доставчици поетапното спиране на използването на фталати за ароматите, които доставят за продуктите на SC Johnson.

 • Учени, регулатори и Европейският съюз са съгласни, че съставка с доза, по-малка от 0,01 процент, няма вероятност да причини реакция при продукти с отмиване. Тази нова инициатива за прозрачност ще показва кожни алергени до 0,01 процент – стандарта, прилаган в Европейския съюз.

 • Потребителите ни споделят, че обожават ароматите, защото те имат голяма заслуга в превръщането на дома в специално място. Те могат да освежат въздуха или да предоставят усещане за току-що почистен дом, което много хора искат. Ние правим продукти без аромати за хората, които ги предпочитат, но повечето ни тестове показват, че по-голямата част от хората обожават ароматизираните домакински продукти.

 • Въпреки че палитрата от аромати на SC Johnson съдържа приблизително 1300 съставки, важно е да се отбележи, че сме изключили други 2000 често използвани съставки, защото те не отговарят на изискванията на нашите стандарти в SC Johnson. Един типичен аромат на основата на масла може да съдържа до 50 различни съставки; един сложен аромат може да комбинира от 50 до 200. Наличието на палитра от 1300 възможности дава голямо творческо пространство за нашите парфюмеристи, така че да създадем очарователните аромати, които очаквате.

 • За нас като семейна компания нищо не е от по-голямо значение от здравето и безопасността на семействата, които използват продуктите на SC Johnson. Това е причината да сме една от първите компании, които правят достъпна за потребителите специфична информация за съставките, и причината да продължим да бъдем ангажирани с прозрачната комуникация с потребителите относно съставките, използвани в нашите продукти. Ние положихме много усилия да подберем съставките, на които семействата могат да имат доверие, като ги оценяваме на базата на тяхното въздействие върху околната среда и човешкото здраве. За цялостното ни виждане относно разкриването на съставките и ароматите щракнете тук.

 • В днешния свят често ни се повтаря, че трябва да използваме естествени неща. За храната, дрехите и всички останали продукти виждането е, че естествените съставки може би са по-здравословни или спомагат да опазването на ресурсите и на околната среда. Но колкото и невероятно да звучи, това не винаги е така. Всъщност, синтетичните заместители често не са по-вредни от техните естествени еквиваленти.

  Пример за това е d-Limonene, който съществува в много материали с естествени аромати и се съдържа в кората на цитрусите. d-Limonene може да причини кожни алергии и в зависимост от дозата е възможно да бъде дори токсичен за организмите във водните басейни. За много други съставки на естествените аромати са налице същите опасности. Всъщност, количеството d-Limonene в кората на един портокал е достатъчно за предупреждението, че се класифицира като „Вредно“ и с опасност да причини кожна алергия според изискванията на Европейския съюз И да има символ с Мъртво дърво или Мъртва риба, защото е опасно за околната среда! Това е същата маркировка, която се изисква и присъства върху етикетите на много домакински продукти, използващи синтетичен d-Limonene.

  В такъв случай трябва ли да се забрани и използването на материали с естествен аромат? Не. Но това трябва да важи и за синтетичните съставки със сходни или по-добри характеристики. Когато съставката за аромата се използва в подходящата концентрация в продукта, не би следвало да има проблеми с използването й. И това е валидно както за естествените, така и за синтетичните съставки.

 • Ние от SC Johnson знаем, че използвате нашите продукти около хората, домашните любимци и вещите, които обичате. Ето защо работим усилено, за да извършим оценка на нашите съставки от части на базата на тяхното въздействие върху околната среда и човешкото здраве, както и да говорим открито за тях. Всички продукти на SC Johnson обозначени с „няма аромат“ или „без аромат“, не съдържат ароматизиращи или придаващи ухание съставки. В ограничен брой продукти, обозначени като „неароматизирани“, се използват аромати със специални формули, които да неутрализират уханието на съставките на продукта, за да се постигне продукт без ухание. За повече информация посетете раздел Аромати в този сайт.

 • Ние разработваме нашите продукти, за да отговарят на всички законови изисквания и регулации. Това включва всички европейски регулации, включително:

  • Закони и разпоредби за защита на потребителите като: Директивата за правата на потребителите (2011/83/ЕО); Директивата за продажбите и гаранциите (99/44/ЕО); Директивата за посочване на цените (98/6/ЕО); и Директивата за заблуждаващата и сравнителната реклама (2006/114/ЕО).
  • Регламент (ЕС) № 528/2012 относно биоцидните продукти, който регулира продажбата и употребата на биоциди, използвани за защита на хора, животни, материали или предмети от вредни организми, като вредители или бактерии. Продаваните в ЕС биоциди на SC Johnson включват активни вещества, одобрени от Европейската агенция по химикали (ECHA).
  • Глобалната хармонизирана система на Обединените нации за класифициране и етикетиране на химични вещества (GHS), въведена с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на ЕС относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).
  • Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), който установява процедури за събиране и оценка на информация за свойствата и опасностите на всички химични вещества, включително и почистващите продукти.
  • Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите и Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, който регулира етикетирането и продуктовата безопасност на детергенти и козметични продукти.
  • КМСААП, СЗО, ФАО, Насоките на ОИСР, които са насоки, обхващащи пестицидните продукти, издадени от Колаборативния международен съвет за аналитични анализи на пестициди, Световната здравна организация, Организацията на ООН по прехрана и земеделие и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
  • В допълнение към различните местни/регионални разпоредби, приложими в отделните държави-членки на ЕС

 • В някои случаи за съжаление се налага. Ние сме длъжни да спазваме изискванията за безопасност и опазване на околната среда, както и правителствените регулации за нашите продукти – а тестването е законово изискване за определени продукти, – но ние работим по намирането на начини за спазване на тези изисквания, като едновременно с това непрекъснато се стремим към намаляване на тестването върху животни. Наясно сме, че някои компании казват, че „не правят тестове върху животни“, но ние сме скептични относно подобни твърдения, тъй като тестовете доста често биват законово изискване. Когато дадена компания казва, че не прави тествания, това не означава, че съставките, които използва, не са тествани много голяма част от използваните в продуктите съставки са били тествани за токсичност. Но някои компании заобикалят този проблем, защото техните суровини са били тествани от доставчиците, от които ги закупуват, или от доставчиците на самите доставчици. Ние в SC Johnson се уповаваме на честността и прозрачността в изказванията си. Затова няма да правим големи и генерализиращи изказвания. Наясно сме, че някои хора може и да не изберат продуктите на SC Johnson поради чувствата, които този въпрос предизвиква у тях. Но се надяваме да ни дадете възможност, защото сме една от компаниите, които работят наистина много упорито за напредъка в тази област. Можете да прочетете повече за вижданията ни относно този въпростук.

 • Това е нашата програма за подбор на съставки. Създадохме нашата програма Greenlist през 2001 г., за да ни помогне да направим възможно най-добрите продукти, като същевременно опазваме човешкото здраве и околната среда. 

  Тя включва процес на оценка в четири стъпки на всяка съставка, която оказва потенциално въздействие върху човешкото здраве и околната среда, която да помогне на разработчиците на продукти да направят най-добрия подбор на съставки за нашите продукти. Всички съставки, които преглеждаме, са законни за употреба и често се използват от други компании. Но ние предприемаме допълнителни стъпки, за да ги оценим според нашите високи стандарти.

  Програмата Greenlist се основава на стриктни, постоянни усилия за събиране на най-добрите в класа данни за съставките и тяхното потенциално въздействие. Тя е преглеждана от многобройни експерти през годините, включително нов партньорски преглед през 2017 г.

  Можете да научите повече за програмата Greenlist на SC Johnson тук.

 • Не е задължително. „Натуралните“ или домашните лекове не са винаги безопасни, ефикасни или предизвикващи по-малко алергии. Всъщност, много естествени продукти преминават ограничени и ненаучни тествания в сравнение с обстойните токсикологични изследвания, които компании като SC Johnson изискват за формулите на своите продукти.

 • Багрилата, консервантите и ароматите предоставят много ценни ползи. Багрилата могат да служат като важен визуален ориентир, който ви дава сигурност, че използвате подходящия продукт. За продукти, като например свещи, багрилата спомагат да подберете цвета им, който ще се впише в цветовете на вашия дом. Консервантите предотвратяват растежа на микроби, когато продуктът е още по етажерките в магазина или у дома ви, като спомага за това продуктът да има по-дълъг живот и да бъде по-ефикасен, без да се разваля. В крайна сметка, много хора асоциират свежия аромат с чист и приветлив дом и е научно доказано, че те търсят продукти, които предоставят тези допълнителни ползи.

 • d-Limonene е основен материал за ароматите, който е дестилиран от екстракт от масло от кора на цитруси. В много от нашите аромати се съдържат малки количества d-Limonene. Съществуват притеснения относно използването на d-Limonene, защото той понякога може да доведе до чувствителност на кожата или алергии при контакт. d-Limonene е един от 26-те алергена според изискването на ЕС, в което са изброени компонентите, които е възможно да причинят реакция на кожата при хора, които вече имат алергия към тези материали.

  Въпреки това и съгласно стандартите на IFRA, ние изискваме съставките на ароматите да се използват единствено в концентрации, за които няма данни, че причиняват алергични реакции при хора, които не са чувствителни към тези материали. И както се изисква от закона, там, където се използва d-Limonene, е изрично упоменато в списъка на съставките върху етикета на съответния продукт.

 • Glycol ethers са цяло семейство съставки. Ако за някои glycol ethers е доказано, че оказват вредно влияние върху репродуктивните способности, то това не се отнася за всички съставки от това семейство. SC Johnson използва ЕДИНСТВЕНО аромати с glycol ethers, които отговарят на стандартите на Международната асоциация за аромати и на нашите собствени стандарти в SC Johnson. 

 • Парабените са семейство консерванти, които намират широко приложение в козметиката. Някои от нашите аромати съдържат малки количества парабени, за да се запази продуктовата формула. При все че малък брой хора са алергични към консервантите, тяхната роля е наистина много важна. Без тях много продукти няма да могат да издържат повече от седмица или две, преди да бъдат заразени с бактерии, плесен или дрожди. Ето защо ние считаме, че добавянето на консерванти във възможно най-малкото действащо количество има смисъл. Ние използваме само парабени, които отговарят на стандартите на Международната асоциация за аромати и на нашите собствени стандарти в SC Johnson.

 • Фталатите всъщност са едно голямо семейство съставки, които имат много приложения. Нашата палитра от аромати не включва фталати. През 2008 г. ние започнахме да изискваме от нашите доставчици поетапното спиране на използването на фталати за ароматите, които доставят за продуктите на SC Johnson.

 • В продължение на много години, мускусът за ароматите е бил извличан от жлезите на мъжките мускусни елени. В последните десетилетия синтетичните мускуси заместват естествените по етични, но и по икономически причини. Полицикличните и нитромускусите са два вида синтетични мускуси. За ароматите на SC Johnson не се използват нитромускуси, които бяха свързани с репродуктивни проблеми. Ние използваме полициклични мускуси (например, Galaxolide и Tonalide), които имат широко приложение в домакинските продукти и козметиката, и не са класифицирани нито като токсични, нито като биоакумулативни, което означава, че за тях не е известно да се натрупват в околната среда.

  Някои скорошни научни разработки показват съществуването на такива полициклични мускуси в проби от кръв и майчина кърма. Когато до нас стигне подобна нова информация, ние полагаме изключително внимание при анализите на дадена съставка, но до момента не сме ставали свидетели на научно доказателство за неблагоприятното въздействие на полицикличните мускуси в нивата, използвани в нашите продукти. Както за всички наши съставки, веднага щом се появи нова научна информация за полициклични мускуси, ние я изучаваме и оценяваме, и когато е подходящо, правим промени по палитрата от аромати.