Gå till huvudinnehåll

Ansvarstagande är vår familjetradition

Som ett 131-årigt familjeföretag vet vi att dagens beslut formar morgondagens värld. Från vilka ingredienser våra produkter innehåller, till sätter vi bedriver vår verksamhet på – vi arbetar varje dag på att fatta rätt beslut för människors, planetens och de kommande generationernas skull.

På SC Johnson arbetar vi för att:

  • Respektera människor och stödja universella mänskliga rättigheter 
  • Följa alla lokala lagar och föreskrifter gällande produkter och hur de tillverkas 
  • Välja ingredienser på basis av vår SC Johnson Greenlist-process
  • Minska utsläpp, avfall och användning av fossila bränslen, samt minimera påverkan från nedgrävt avfall
  • Uppnå en nettoavskogning lika med noll år 2020 genom hållbar anskaffning av pappersmassa, papper, förpackningsmaterial och palmolja. 
  • Bidra till våra värdsamhällen genom olika välgörenhetsverksamheter

Vi ger tillbaka

Sedan 1937 har företaget skänkt 5 procent av sin vinstmarginal till välgörenhetsorganisationer. Områden som vinstmarginalen har skänkts till inkluderar: samhällsutveckling och ekonomisk utveckling; utbildning; miljö och hållbarhet; sociala tjänster; hälsa och välmående; och konst, kultur och humaniora. Dessutom har vår välgörenhetsstiftelse SC Johnson Giving, Inc. under nästan 60 år gett stöd till de samhällen där vi är verksamma. Det ökar ytterligare det positiva inflytandet från vårt företaget, vars välgörenhetsarbete började redan flera decennier tidigare.

Vi skapar förändringar

Vi har nu 15 projekt för förnybar energi runt om i världen, för att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. De omfattar bland annat vindkraft i USA, Nederländerna, Polen och Mexiko; användning av metan från en offentlig jordtäckt soptipp i USA; solkraft i Kina, Nederländerna, Indien och Indonesien; och förbränning av överbliven biomassa i Indonesien som en bränslekälla för att värma upp vatten för tillverkning av myggspiraler.

För mer information om hur vi investerar i människor och miljön kan du läsa vår hållbarhetsrapport på nätet här.