Spring naar hoofdinhoud

HUIDALLERGENEN: WIJ DELEN ALLES

Al bijna 10 jaar doen we een stuk meer dan wat we verplicht zijn om mensen de informatie over ingrediënten te geven waarmee ze de juiste keuze kunnen maken voor henzelf en hun gezin. Wij hebben informatie over huidallergenen toegevoegd aan onze producten als onderdeel van ons streven naar transparantie.

 

HUIDALLERGENEN BEGRIJPEN

Een huidallergeen (ook wel een contactallergeen genoemd) is elke stof die het immuunsysteem als een bedreiging herkent en aanvalt. Maar vergeet niet dat een huidallergeen in een product niet automatisch een allergische reactie zal veroorzaken.

Huidallergieën kunnen optreden of worden opwekken als iemand een bepaalde tijd aan een allergeen wordt blootgesteld die boven een bepaalde dosis zit. Dit wordt “inductie” genoemd. Nadat een persoon een huidallergie ontwikkelt voor een bepaalde stof, kan hij of zij last krijgen van een reactie als roodheid of uitslag. Dit heet “elicitatie.” Of er een reactie komt, hangt af van de dosis of van de blootstellingsduur. Bij SC Johnson zorgen we ervoor dat we slechts zulke kleine hoeveelheden allergenen gebruiken dat de kans bijzonder klein is dat ze een nieuwe allergische huidreactie veroorzaken of een bestaande allergie opwekken. Toch kunnen mensen die al een huidallergie hebben er baat bij hebben om te weten waarin een bepaald ingrediënt wordt gebruikt.

WAAROM PUBLICEREN WE WELKE HUIDALLERGENEN WE GEBRUIKEN?

Wij zoeken steeds naar manieren om de transparantie van onze producten te vergroten. Sinds het opzetten van deze website in 2009 hebben we steeds meer informatie toegevoegd: over verfstoffen (2009), conserveringsmiddelen (2011) en geurstoffen (2012). Wij hebben productspecifieke geurdetails gepubliceerd voor tot 99,9% van de meeste producten in 2015 en onze eerste luchtverfrissercollectie met 100% geurtransparantie in 2016.

Wij willen gezinnen nog meer informatie geven over de producten die ze in huis halen, dus wij geven meer informatie over onze huidallergenen dan verplicht wordt door de wetgeving van de Europese Unie en die van de Verenigde Staten, waar geen regels zijn die transparantie over allergenen vereisen.

OVER ONZE LIJST

Om te bepalen welke stoffen we moeten opnemen in onze bijsluiter als huidallergenen, hebben we een robuust evaluatieproces ontworpen met een wetenschappelijke adviesgroep met daarin experts op het gebied van dermatologie, immuuntoxicologie, geurstoffentoxicologie en allergenen.

In het expert-panel dat de onderzoeksmethoden valideerde zaten:

  • David Basketter, D.Sc., onafhankelijk consultant en erkend internationaal expert op het gebied van allergieën; voormalig Directeur Veiligheidsonderzoek, Unilever
  • David Bickers, M.D., Voorzitter, afdeling Dermatologie, Columbia University
  • Peter Cadby, Ph.D., voormalig Hoofd Productveiligheid bij Firmenich
  • Axel Schnuch, M.D., University of Göttingen; gepensioneerd Hoofd IVDK (Information Network of Departments of Dermatology)
  • Peter Thorne, Ph.D., Hoofd afdeling Arbeidsomstandigheden en Milieu, University of Iowa; Directeur van het Environmental Health Sciences Research Center

We hebben zo’n 3.000 datasets uit openbare bronnen en die uit de industrie op mogelijke huidallergenen geanalyseerd die op landelijke wetgevende lijsten voorkomen, lijsten uit de geurindustrie, het Europees Wetenschappelijk Comité voor Consumentenveiligheid, gegevens van dermatologieklinieken en veiligheidsbladen van afzonderlijke leveranciers.

Lees voor meer informatie over de transparantie van SC Johnson over allergene stoffen ons persbericht.

LIJST MET HUIDALLERGENEN*

*Sommige ingrediënten op onze lijst hebben een algemene INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)-naam en worden slechts één keer genoemd.