Spring naar hoofdinhoud

VEELGESTELDE VRAGEN

Hebt u een vraag in gedachten? Hier vindt u enkele algemene vragen die mensen stellen, en meer.

Alle FAQ's bekijken

 • We begrijpen dat u onze producten gebruikt in de buurt van mensen, huisdieren en dingen waar u van houdt. Dus willen we dat u over de informatie beschikt die u nodig hebt om de beste keuzes voor uw gezin te maken.

 • Het begint met de behoefte van de consument of een innovatie waarvan wij denken dat u die graag wilt. We krijgen input van consumenten, detailhandelaren, leveranciers en meer. Vervolgens beginnen we het proces van het creëren van het product, wat inhoud dat we overwegen hoe het zal worden gebruikt, hoe het zou moeten werken, de potentiële productlevenscyclus en andere factoren. Met behulp van ons intern ontwikkelde classificatiesysteem, bekend als het SC Johnson Greenlist-proces, werken wetenschappers er aan ingrediënten te selecteren waar gezinnen op kunnen vertrouwen - waarbij we deze evalueren op basis van hun impact op het milieu en de menselijke gezondheid. Als het product dan klaar is en voldoet aan onze prestatie- en kwaliteitsnormen, produceert ons productieteam het volgens de specificaties en ondergaat het opnieuw allerlei kwaliteitstesten.

  Aan het eind van de dag is ons doel altijd u een product te geven waarbij u ervan op aan kunt dat het beantwoord aan onze traditie van innovatie en kwaliteit. Voor meer informatie over ons Greenlist-proces, klikt u hier.

 • Toen we ons programma om transparantie te geven omtrent onze ingrediënten introduceerden, was het ons doel een uniform naamgevingssysteem te gebruiken: de International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI). Dit zijn termen die u gewend bent te zien op make-up en persoonlijke verzorgingsproducten, en daarom leek dit ons het meest begrijpelijk voor de grootste groep mensen.

  Doordat de naamgeving die de INCI hanteert echter specifiek gericht is op de cosmetische industrie, staan sommige ingrediënten die wij gebruiken niet op de INCI-lijst. In deze gevallen gebruiken wij de ingrediëntenlijst die wordt gebruikt door de huishoudproducten-industrie in de VS. Wij hebben onderdeel uitgemaakt van deze samenwerking binnen de industrie via de Consumer Specialty Products Association (CSPA) die de naamgeving heeft vastgesteld.

  Het resultaat hiervan is dat de benamingen voor onze ingrediënten een combinatie zijn tussen de wereldwijde INCI-naamgeving en de terminologie van de CSPA in de VS. In veel gevallen overlappen ze elkaar, maar waar dit niet het geval is, proberen wij de naam te gebruiken die binnen onze industrie het meest gebruikelijk is of die voor consumenten het duidelijkst is. Een voorbeeld hiervan is hoe we spreken over water wanneer dit wordt gebruikt als een ingrediënt. De INCI-term is aqua. Wij waren onderdeel van de samenwerking binnen de industrie via de Consumer Specialty Products Association (CSPA) die de naamgeving heeft vastgesteld.

 • Vergeet niet dat alle materialen 'chemische stoffen' zijn - chemische stoffen zijn de basisbouwstenen van alles, met inbegrip van ons voedsel, kleding en de lucht die we inademen. Water bijvoorbeeld is een combinatie van de chemische stoffen waterstof en zuurstof (H2O), en lucht is een mix van stikstof, zuurstof, kooldioxide en andere gassen. Er zijn ook tal van chemische stoffen die in de natuur worden aangetroffen die giftig zijn, zoals arsenicum en cyanide. Nog belangrijker is, dat een synthetisch ingrediënt om een aantal redenen, waaronder duurzaamheid, soms een betere keuze is. Een natuurlijk ingrediënt gebruiken, bijvoorbeeld, waar een beperkte voorraad van is, zoals sandelhout, zou weg kunnen vagen wat er nog over is. Dus gebruikmaken van een nagenoeg onbeperkt synthetisch materiaal zou meer verantwoord zijn. SC Johnson maakt gebruik van ingrediënten die in de natuur worden aangetroffen, maar alleen als ze aan onze eigen normen voldoen.

 • Beide zijn belangrijk, maar de hoeveelheid is het belangrijkst. Bekijk het eens op deze manier: Bijna iedereen is het erover eens dat water een schadeloze chemische stof is. Maar zelfs water kan dodelijk zijn als u er te veel van drinkt. Het belangrijkste in productontwikkeling is de juiste chemische stof te selecteren, om het doel te bereiken, en het kleinste effectieve percentage van de belangrijkste ingrediënten te gebruiken om het gewenste resultaat te bereiken.

 • Hoewel sommige chemische stoffen, zoals asbest en arsenicum zeer gevaarlijk zijn, of 'giftig', is er aan nagenoeg elke chemische stof een zekere mate van toxiciteit verbonden. Neem bijvoorbeeld tafelzout, of sodium chloride. Als het spaarzaam wordt gebruik, zorgt tafelzout gewoon dat eten beter smaakt. Maar als u een buitensporige hoeveelheid eet, kan tafelzout een factor zijn bij hoge bloeddruk. Dus is het giftig? Het antwoord is: Tafelzout KAN giftig zijn bij overmatig gebruik, maar wanneer het met mate wordt gebruikt is het NIET giftig. Waar het om gaat is de gebruikte hoeveelheid, of dosis.

 • Dit is een uitstekende vraag en u hoort soms wel eens over deze discussie wanneer het betrekking heeft op chemische wet- en regelgeving. 'Gevaar' is een eigenschap van een ingrediënt. Het gevaar van tafelzout is bijvoorbeeld dat het kan bijdragen aan hoge bloeddruk. 'Risico' is de WAARSCHIJNLIJKHEID dat het gevaar optreedt. Als we bij het voorbeeld van tafelzout blijven, dan is het risico op hoge bloeddruk laag als u er niet te veel van eet. Dus risico betreft een mate van gevaar met een ingrediënt EN de dosis die een persoon binnenkrijgt - wat de hoeveelheid en de duur van de blootstelling in de loop van de tijd inhoudt. Sommige mensen stellen dat alle ingrediënten met enig gevaar schadelijk zijn. Maar net als bij het voorbeeld met tafelzout: gevaren kunnen vaak gemakkelijk worden beheerd.

  Bij SC Johnson volgen we een risicogebaseerde aanpak. Dit betekent:

  •  Ervoor zorgen dat ingrediënten met gevaarlijke eigenschappen beperkt blijven tot veilige niveaus en de laagste concentratie aanhouden voor de vereiste taak, zoals vereist door lokale wetgeving.

  •  Producten ontwerpen die snel werken, om de hoeveelheid en duur van de blootstelling te reduceren.

  •  Verpakkingen ontwerpen die blootstelling beperken, bijvoorbeeld ervoor zorgen dat een product die een huidallergie kan veroorzaken, wordt verpakt in een lekvrije verpakking.

  •  Sprays zo ontwerpen dat inademing wordt geminimaliseerd, bijvoorbeeld door grotere druppels van de reiniger te maken zodat ze op het oppervlak vallen dat u schoonmaakt, in plaats van dat ze in de lucht blijven hangen.

  •  Duidelijke instructielabels verstrekken om misbruik te voorkomen, wat het risico dat aan het gebruik van het product verbonden is zou vergroten. Dat labels er zijn heeft een reden - zorg dat u de instructies leest en volgt.

 • We werken nauw samen met onze geurleveranciers om ervoor te zorgen dat we de ingrediënten in onze geuren hebben geëvalueerd, zowel voor de menselijke gezondheid als het milieu. We voldoen aan de voorgeschreven vereisten van de landen waarin we opereren, alsook aan de normen zoals aangegeven door de International Fragrance Association (IFRA).

  Bovendien gaan we bij SC Johnson met de beoordeling van geuringrediënten een stap verder. We beoordelen ze niet alleen volgens de normen van de IFRA, maar ook volgens onze eigen normen. We beginnen met de IFRA-lijst en vervolgens passen we onze eigen interne vereisten toe. Deze interne vereisten kunnen naar dezelfde criteria als de IFRA kijken, zoals carcinogeniteit, mutageniteit of giftigheid voor de voortplanting, maar bij SC Johnson kunnen we een ingrediënt ook op een andere manier bekijken. In sommige gevallen nemen we ook bijkomende factoren in overweging zoals vertrouwen van de consument met ingrediënten of andere wetenschappelijke standpunten.

 • Nee. Onder bepaalde speciale omstandigheden, staan wij het gebruik toe van een niet toegestaan materiaal, maar over het algemeen hebben wij een tijdbeperking voor het gebruik. Deze uitzonderingen zijn echter niet eenvoudig te verkrijgen. De aanvraag moet eerst worden gedaan bij ons hoofd voor wereldwijde productveiligheid en milieuzaken, met een uitleg waarom het nodig is en een voorgestelde einddatum. Indien goedgekeurd, moet het ook worden goedgekeurd door de Chief Sustainability Officer.

 • Ten eerste is het belangrijk op te merken dat als een uitzondering wordt toegestaan, dat gebeurt omdat het bewijs suggereert, ondanks het feit dat we hier bij SC Johnson vragen hebben over het ingrediënt, dat het op bepaalde niveaus, die we niet overschrijden, veilig kan worden gebruikt. In dat geval kunnen we een uitzondering toekennen vanwege redenen zoals hieronder genoemd:

  • We ontdekken dat een leverancier een niet toegestaan ingrediënt toevoegt aan iets dat we kopen, en we dus een uitzondering nodig hebben totdat we de formule kunnen veranderen om het te verwijderen.
  • We kopen een merk of product en ontdekken dat het materialen bevat die wij beschouwen als niet toegestane materialen, waarvoor dus een uitzondering nodig is totdat we het kunnen herformuleren.
  • Voor geregistreerde producten, waarbij een product opnieuw geformuleerd is om het niet toegestane materiaal te verwijderen, maar we wachten nog op de goedkeuring van de nieuwe formule van de bevoegde regelgevende instantie.

 • Niet in alle gevallen. Producten die van natuurlijke materialen worden gemaakt, bevatten mogelijk meer allergenen dan producten die van synthetische materialen zijn gemaakt. Parfums bijvoorbeeld die van natuurlijke geurmaterialen zijn gemaakt, kunnen allergenen op hogere niveaus bevatten dan parfums die hoofdzakelijk van synthetische materialen zijn gemaakt.

 • Deze ingrediënten zijn algemene componenten van vele geuren, vooral die op basis van essentiële oliën zoals citrus-, bloemen- en dennengeuren. Afhankelijk van de specifieke geur, kunnen onze formules enkele van deze materialen bevatten. Er zijn veilige niveaus vastgesteld die niet in allergische effecten resulteren en die vormen de basis voor de IFRA-normen die voor alle 26 materialen zijn ontwikkeld. Onze geuren gebruiken deze materialen met de laagst mogelijke concentratie bij het creëren van geuren, en altijd onder de veiligheidsniveaus die door de IFRA-normen zijn vastgesteld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Waar er een of meer van de EU 26-allergenen worden gebruikt, wordt elk van deze EU 26-allergenen duidelijk vermeld op het productlabel, zoals wettelijk vereist.

  Hoewel er een aantal verschillende nomenclaturen voor deze allergenen zijn, staan hieronder hun algemene namen overeenkomstig de EU Cosmetic Directive:

  •  2-Benzylideneheptanal (Amyl cinnamal)
  •  Benzyl alcohol
  •  Cinnamyl alcohol
  •  3,7-Dimethyl-2,6-octadienal (Citral)
  •  Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl) (eugenol)
  •  Hydroxycitronellal
  •  Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- (Isoeugenol)
  •  2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-ol (Amylcinnamyl alcohol)
  •  Benzyl salicylate
  •  2-Propenal, 3-phenyl- (Cinnamal)
  •  2H-1-Benzopyran-2-one (coumarin)
  •  2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)- (geraniol)
  •  3 en 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde) (HICC of Lyral®)  
  •  4-Methoxybenzyl alcohol (Anise alcohol)
  •  2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester (Benzyl cinnamate)
  •  2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl- (Farnesol)
  •  2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde (Butylphenyl methylpropional)
  •  1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- (Linalool)
  •  Benzyl benzoate
  •  3,7-dimethyloct-6-en-1-ol (Citronellol)
  •  2-Benzylideneoctanal (Hexyl cinnamal)
  •  (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene (limonene)
  •  Methyl heptin carbonate (Methyl 2-octynoate)
  •  3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (alpha-Isomethyl ionone)
  •  Evernia prunastri extract (oak oss extract)
  •  Evernia furfuracea extract (treemoss extract)

 • Sommige mensen zijn allergisch voor bepaalde ingrediënten. Als u lijdt aan dergelijke allergieën, raden we u aan contact op te nemen met uw arts om dit verder te bespreken. U kunt ook contact opnemen met onze hulplijn voor consumentenproducten voordat u SC Johnson-producten gaat gebruiken, en zij kunnen u helpen bepalen welke opties voor u geschikt zijn. U kunt hen bereiken op 0800 200 333.

 • Alle huishoudreinigingsproducten bevatten allergenen die een huidallergie kunnen veroorzaken. Bij SC Johnson zorgen we ervoor dat we ingrediënten met allergenen die een huidallergie kunnen veroorzaken, enkel in zulke kleine hoeveelheden gebruiken dat het zeer onwaarschijnlijk is dat ze een nieuwe huidallergie veroorzaken of een allergische huidreactie oproepen als ze volgens de gebruiksaanwijzing worden toegepast.

 • We zetten ons in om bekend te maken wat onze producten bevatten, zodat mensen voor zichzelf en voor hun gezin de juiste keuzes kunnen maken. SC Johnson zorgt ervoor dat we slechts zulke kleine hoeveelheden allergenen gebruiken dat de kans bijzonder klein is dat ze een nieuwe allergische huidreactie veroorzaken of een bestaande allergie oproepen. Maar net als bij mensen met een voedselallergie kan bij mensen met een bestaande huidallergie de kennis van een gebruikt ingrediënt hun productkeuze beïnvloeden.

 • Het is moeilijk om een schoonmaakproduct te ontwikkelen dat goed werkt én geen allergenen bevat die een huidallergie veroorzaken. Het belangrijkste is dat onze schoonmaakproducten geen allergische reactie veroorzaken of opwekken als het product volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast.

 • Phthalates is eigenlijk een grote familie van ingrediënten die vele toepassingen kennen. Ons geurpalet bevat geen phthalates. In 2008 zijn we begonnen van onze leveranciers te eisen dat ze phthalates zouden uitfaseren van de geuren die ze leveren voor SC Johnson-producten.

 • Wetenschappers, reguleringsinstanties en de Europese Unie zijn het er allemaal over eens dat het onwaarschijnlijk is dat een dosis van een ingrediënt kleiner dan 0,01 procent in een product dat wordt afgespoeld, een reactie zal veroorzaken. Door dit nieuwe transparantie-initiatief zullen allergenen die een huidallergie kunnen veroorzaken tot 0,01 procent worden vermeld; dat is dezelfde norm als die van de Europese Unie.

 • Consumenten vertellen ons dat ze van geuren houden, omdat ze zo veel invloed hebben op het speciaal maken van een thuis. Ze kunnen de lucht frissen of sfeer oproepen van net schoongemaakt, wat veel mensen willen. We maken parfumvrije producten voor mensen die daar de voorkeur aan geven, maar de meeste testen van ons geven aan dat de meerderheid van de mensen van geparfumeerde huishoudproducten houden.

 • Hoewel het geurpalet van SC Johnson ongeveer 1300 ingrediënten bevat, is het belangrijk om te onthouden dat we een andere 2000 algemeen gebruikte ingrediënten van het palet hebben uitgesloten, omdat ze niet voldeden aan onze SC Johnson-normen. Een typische geur op basis van olie kan wel 50 verschillende ingrediënten bevatten; een complexe geur kan een mengsel van 50 tot 200 ingrediënten zijn. Een palet van 1300 mogelijkheden biedt onze parfumeurs uitstekende ruimte voor hun creativiteit, zodat ze de verbazingwekkende geuren kunnen ontwikkelen die u verwacht.

 • Als familiebedrijf is niets voor ons belangrijker dan de gezondheid en de veiligheid van de gezinnen die SC Johnson-producten gebruiken. Daarom waren we een van de eerste bedrijven die specifieke ingrediëntinformatie beschikbaar stelde aan onze consumenten en waarom we ons blijven inzetten voor transparante communicatie met consumenten over welke ingrediënten zich in onze producten bevinden. We werken er hard aan om ingrediënten te kiezen waar gezinnen op kunnen vertrouwen - waarbij we ze evalueren op basis van hun impact op het milieu en de menselijke gezondheid. Voor onze volledige standpunt betreffende het openbaarmaken van ingrediënten en geuren klikt u hier.

 • In de wereld van nu, wordt ons vaak verteld dat we altijd natuurlijke dingen moeten gebruiken. Van voedsel tot kleding tot andere producten, de veronderstelling is dat natuurlijke ingrediënten gezonder zijn of helpen bronnen en het milieu te sparen. Maar hoe verrassend het ook mag lijken, dat is niet altijd het geval. In feite zijn synthetische tegenhangers vaak niet giftiger dan hun natuurlijke tegenhangers.

  Een voorbeeld is d-limoneen, dat zich in veel natuurlijke geurmaterialen bevindt en dat een onderdeel van citrusschillen is. d-limoneen kan huidallergieën veroorzaken en potentieel giftig zijn voor organismen in waterwegen, afhankelijk van de dosis. En vele andere natuurlijke geuringrediënten kennen hetzelfde gevaar. In feite is de hoeveelheid d-limoneen in een sinaasappelschil genoeg om de classificatie 'Schadelijk' te rechtvaardigen als gevaar voor huidallergie in de Europese Unie EN het symbool 'Dode boom en dode vis' vanwege het gevaar voor het milieu! Dit is dezelfde aanduiding als vereist wordt en gevoerd wordt op de labels van veel huishoudelijke producten die de synthetische d-limoneen gebruiken.

  Dus moet het gebruik van natuurlijk geurmateriaal helemaal worden vermeden? Nee. Maar ook het gebruik van synthetische ingrediënten met gelijke of betere profielen niet. Zolang een geuringrediënt met een geschikte concentratie in een product wordt gebruikt, zouden er geen problemen met het gebruik ervan moeten zijn. En dat geldt zowel voor natuurlijke als synthetische ingrediënten.

 • SC Johnson begrijpt dat u onze producten gebruikt in de buurt van mensen, huisdieren en dingen waar u van houdt. Daarom werken we er hard aan om onze ingrediënten te evalueren, gedeeltelijk, op basis van hun impact op het milieu en de gezondheid van de mens, en daar openlijk over te communiceren. Alle SC Johnson-producten die worden gelabeld met 'non-fragrance' (ongeparfumeerd) of 'fragrance free' (parfumvrij) bevatten geen geur of geuringrediënten. Bij een beperkt aantal producten dat het label 'unscented' (geurvrij) heeft, is een speciaal geformuleerde geur gebruikt om elke geur die veroorzaakt wordt door de ingrediënten van het product te neutraliseren, wat resulteert in een product zonder geur. Bezoek voor meer informatie de sectie Geur van deze site.

 • Wij ontwikkelen onze producten zodanig dat ze aan alle toepasselijke wetten en voorschriften voldoen. Deze omvatten alle Europese voorschriften, waaronder:

  • De wet- en regelgeving inzake consumentenbescherming, zoals de richtlijn inzake consumentenrechten (2011/83/EC), de richtlijn inzake verkoop en garantie (99/44/EC), de richtlijn inzake prijsindicatie (98/6/EC) en de richtlijn inzake misleidende en vergelijkende reclame (2006/114/EC).
  • De Biocidenverordening (EU) nr. 528/2012, die de verkoop en het gebruik van biociden reguleert die gebruikt worden om mensen, dieren, materialen of voorwerpen te beschermen tegen schadelijke organismen, zoals ongedierte of bacteriën. De verdelgingsmiddelen van SC Johnson ’die in de EU worden verkocht, bevatten werkzame stoffen die door het European Chemicals Agency (ECHA) zijn goedgekeurd.
  • Het globaal geharmoniseerd systeem (GHS) voor de classificatie en etikettering van chemicaliën van de Verenigde Naties’, ten uitvoer gebracht door de Verordening (EC) van classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP) van de EU, nr. 1272/2008.
  • De verordening (EC) van registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH), nr. 1907/2006, waarin procedures worden vastgesteld voor het verzamelen en beoordelen van informatie over de eigenschappen en gevaren van alle chemische stoffen, inclusief schoonmaakproducten.
  • De verordening (EC) inzake wasmiddelen, nr. 648/2004, en de verordening (EC) inzake cosmetische producten, nr. 1223/2009, die de etikettering en productveiligheid van wasmiddelen en cosmetica regelt.
  • De richtlijnen van de CIPAC, WHO, FAO, OECD, voor bestrijdingsmiddelen, uitgegeven door de Gezamenlijke Internationale Analytische Raad voor Pesticiden, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
  • Naast de diverse lokale/regionale regels die van toepassing zijn in individuele lidstaten van de EU

 • In sommige gevallen, helaas, moeten we wel. We moeten voldoen aan overheids-, veiligheids- en milieuvereisten voor onze producten - en testen is voor bepaalde producten wettelijk vereist - maar we werken aan manieren om aan deze vereisten te voldoen terwijl we testen op dieren voortdurend minimaliseren. We weten dat sommige bedrijven zeggen dat ze 'niet op dieren testen', maar daar zijn we sceptisch over aangezien het vaak wettelijk verplicht is. Een bedrijf dat zegt dat het niet test, betekent niet dat de ingrediënten op zich niet getest zijn - de overgrote meerderheid van in producten verwerkte ingrediënten zal getest zijn op toxiciteit. Maar sommige bedrijven omzeilen dit probleem doordat hun grondstoffen door de leveranciers zijn getest waarvan ze deze betrekken, of door andere leveranciers die deze leveranciers gebruiken. Bij SC Johnson geven we om eerlijkheid en transparantie in onze beweringen. Dus we doen geen grootse, uitgebreide beweringen die meer impliceren dan waar is. We weten dat sommige mensen ervoor kunnen kiezen geen SC Johnson-producten te kopen vanwege hun passie over dit onderwerp. Maar we hopen dat u ons een kans wilt geven, aangezien we tot een van de bedrijven blijven behoren die er hard aan werken om vooruitgang op dit gebied te realiseren. Hier kunt u meer lezen over onze gedachten hierover.

 • Het is ons ingrediëntselectieprogramma. We hebben in 2001 ons Greenlist-programma gecreëerd om ons te helpen bij het maken van de best mogelijke producten en tegelijkertijd de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. 

  Dit is inclusief een evaluatieproces van vier stappen voor de potentiële impact van elk ingrediënt op de menselijke gezondheid en het milieu, zodat productontwikkelaars de best mogelijk ingrediëntkeuzes kunnen maken voor onze producten. Alle ingrediënten die wij evalueren zijn legaal om te gebruiken, en worden vaak door andere bedrijven gebruikt. Maar wij ondernemen aanvullende stappen om deze te evalueren op basis van onze hoge standaarden.

  Het Greenlist-programma is gebaseerd op een nauwgezette, constante inspanning om de allerbeste gegevens te verzamelen over ingrediënten en hun impact. Het is de afgelopen jaren door verschillende experts geëvalueerd, inclusief een nieuwe intercollegiale evaluatie in 2017.

  U vindt hier meer info over het SC Johnson Greenlist-programma.

 • Niet noodzakelijkerwijs. 'Natuurlijke' of huismiddeltjes zijn niet noodzakelijkerwijs veiliger, effectief of met minder allergenen. In feite ondergaan veel natuurlijke producten beperkte of niet wetenschappelijke testen in vergelijking met de uitgebreide toxicologische evaluaties die bedrijven, zoals SC Johnson, voor hun productformuleringen vereisen.

 • Verfstoffen, conserveringsmiddelen en geuren bieden waardevolle voordelen. Verfstoffen kunnen een belangrijke visuele indicatie geven die u helpen te weten dat u het product gebruikt dat u wilde gebruiken. Of voor producten zoals kaarsen, kunnen verfstoffen helpen een kleur af te stemmen op de inrichting van uw huis. Conserveringsmiddelen voorkomen de groei van microben terwijl het product zich in het schap in de winkel of in uw huis bevindt, wat helpt de houdbaarheid en de prestaties van het product te verbeteren, zonder dat het bederft. Tot slot associëren veel mensen een frisse geur met een schoon en gezellig huis en ze zoeken specifiek naar producten die dit toegevoegde voordeel bieden.

 • D-limoneen is een essentieel geurmateriaal dat wordt gedistilleerd uit de olie die uit citrusvruchten wordt geëxtraheerd. Veel van onze geuren bevatten kleine hoeveelheden d-limoneen. Er bestaan enige zorgen over het gebruik van d-limoneen omdat het soms bij aanraking gevoeligheid of allergieën kan veroorzaken. D-limoneen is een van de EU-26 allergenen, een lijst van algemene geurcomponenten die mogelijk een huidreactie kunnen veroorzaken bij personen die al allergisch zijn voor die materialen.

  Wij eisen echter, in overeenstemming met de IFRA-normen, dat geurstofingrediënten alleen gebruikt worden in concentraties waarvan aangetoond is dat deze geen allergische reacties veroorzaken bij mensen die niet gevoelig zijn voor deze materialen. En wanneer er d-limoneen wordt gebruikt, wordt dit, indien vereist door de wet, duidelijk vermeld op de ingrediëntenlijst op het etiket van het betreffende product.

 • Glycol ethers zijn een familie van ingrediënten. Hoewel sommige glycol ethers aangetoond hebben schade aan het voortplantingsvermogen te veroorzaken, geldt dat niet voor de hele familie van ingrediënten. SC Johnson staat ALLEEN geuren met glycol ethers toe die voldoen aan de normen van de International Fragrance Association en onze eigen SC Johnson-normen. 

 • Parabens zijn een familie conserveringsmiddelen die veel gebruikt wordt in cosmetica. Sommige van onze geuren bevatten kleine hoeveelheden parabens om de geur en formule te behouden. Hoewel een klein aantal mensen allergisch is voor conserveringsmiddelen, spelen ze een belangrijke rol. Zonder deze zouden veel producten niet langer meegaan dan een week of twee, voordat ze verontreinigd zouden zijn met bacteriën, schimmel of gist. Dus zijn we van mening dat conserveringsmiddelen toevoegen in de kleinste, effectieve hoeveelheid, zinvol is. Wij gebruiken alleen parabens die voldoen aan de normen van de International Fragrance Association  en onze eigen SC Johnson-normen.

 • Phthalates is eigenlijk een grote familie van ingrediënten die vele toepassingen kennen. Ons geurpalet bevat geen phthalates. In 2008 zijn we begonnen van onze leveranciers te eisen dat ze phthalates zouden uitfaseren van de geuren die ze leveren voor SC Johnson-producten.

 • Vele jaren lang werd musk voor geuren onttrokken aan de klieren van mannelijke muskusherten. Maar in de afgelopen decennia heeft synthetische musk de natuurlijke musk vervangen om ethische en economische redenen. Polycyclic en nitromusks zijn twee soorten synthetische musks. SC Johnson-geuren gebruiken geen nitromusks, die in verband zijn gebracht met problemen betreffende het voortplantingsvermogen. Wij gebruiken polycycli musks (bijvoorbeeld, Galaxolide en Tonalide), die vaak gebruikt worden in huishoudproducten en cosmetica en die niet als giftig of als bioaccumulerend zijn geclassificeerd, wat inhoudt dat er niet bekend is dat ze worden opgebouwd in het milieu.

  Dat gezegd hebbende tonen sommige studies aan dat deze polycyclic musks zijn gedetecteerd in bloed- en moedermelkmonsters. Wanneer we nieuwe informatie zoals dit zien, zijn we extra zorgvuldig in onze analyses van een ingrediënt, maar we hebben nog geen enkele wetenschappelijke indicatie gezien van schadelijke effecten van polycyclic musks bij het niveau dat in onze geuren gebruikt wordt. Zoals het geval is met al onze ingrediënten, als er nieuwe wetenschappelijke informatie verschijnt over polycyclic musks, zullen we de wetenschap evalueren en waar passend wijzigingen aanbrengen in ons geurpalet.