Prejsť na hlavný obsah
Diffusil® Repellent - Dry
  • Diffusil® Repellent - Dry

Diffusil®

Diffusil® Repellent - Dry

Účinné látky

Ďalšie zložky

Biocídny produkt


Produkty určené na reguláciu konkrétneho škodcu – napríklad antimikrobiálne produkty, ktoré zabíjajú mikroorganizmy, alebo insekticídy používané proti hmyzu – sú regulované Európskou úniou prostredníctvom niekoľkých smerníc a nariadení vrátane Nariadenia o biocídnych produktoch.

Tieto produkty sa nazývajú „biocídy“ a zahŕňajú rôzne prípravky, ako napríklad dezinfektory, antibakteriálne čistiace prostriedky, insekticídy a repelenty.

Biocídy obsahujú najmenej jednu účinnú látku – zložku, ktorá reguluje výskyt špecifických škodcov, ako aj inertné prísady typu stabilizátory, hnacie plyny, vonné látky alebo iné položky, ktoré dohromady tvoria zloženie produktu. S cieľom poskytnúť čo najpresnejšie informácie o biocídoch a dodržať konzistentnosť s vládnymi požiadavkami používajú opisy týchto produktov na tejto lokalite formát, ktorý je uvedený vyššie. Účinná látka je uvedená hore a ďalšie (inertné) zložky sú uvedené pod ňou.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.