Пропусни и отиди на основно съдържание

Naphtha (petroleum), хидрообработена лека

Определение

Naphtha (petroleum), хидрообработена лека е почистващ агент, който може да се срещне и в бои и лакове. Използваме го в продуктите си, защото премахва замърсяванията и отлаганията, като обгръща частиците мръсотия и ги отлепя от повърхността, към която са прилепнали, за да могат да бъдат отмити. Naphtha (petroleum), хидрообработена лека може да се използва и като преносител в нашите продукти. Тя спомага за придвижването на продукта до повърхността чрез разреждане или сгъстяване на формулата, или просто като осигурява равномерното разпределение на другите съставки във формулата. Без преносител продуктът няма да действа със същата консистенция по цялата повърхност.