Пропусни и отиди на основно съдържание

Alkanes

Определение

Alkanes са разтворител, който може да се срещне и в каучук и маслена боя. В нашите продукти alkanes се използват за подпомагане на разтварянето на активно вещество или аромат в рамките на даден продукт.