Пропусни и отиди на основно съдържание

Benzophenone-12

Определение

Benzophenone-12 е стабилизатор, който може също да бъде открит в парфюмите и сапуните. Тази съставка не бива да се бърка с benzophenone-3 (oxybenzone), която в някои доклади е свързвана със здравословни проблеми. Benzophenone-12 е различен. Той действа като антиоксидант – използваме го за запазването на свойствата и качествата на даден продукт, когато е изложен на въздух, светлина или топлина.