Пропусни и отиди на основно съдържание

DEET

Определение

DEET е активно вещество. Активното вещество елиминира определен вредител за даден биоциден продукт, като например в продукт с инсектицидно, антимикробно или репелентно действие.