Пропусни и отиди на основно съдържание

Disodium EDTA

Определение

Disodium EDTA е хелатор, който може също да бъде открит в овлажнителите, основите за грим, сенките за очи и други козметични продукти. Това е дериват на натриевите соли. Думата хелатор произлиза от гръцката дума „хеле“, което означава хищни нокти. Гледайте на хелатора като на малък хищен нокът, който намира и сграбчва минералите в сапунените петна, за да предотврати отлагането им по повърхността. Използваме tetrasodium EDTA в продуктите за премахване на отлаганията от сапунени петна и минерали, причинени от твърдата вода. Свързвайки се със сапунените петна или отлагания, той позволява тяхното отмиване. Предвид широкото приложение на EDTA съществуват някои съмнения относно устойчивостта и биоакумулирането в околната среда, както и способността на EDTA да активизира метали в почвите. Поради тези причини, докато няма съмнения за публичното здраве от страна на EDTA, SC Johnson работи за намаляването и извеждането от употреба на EDTA от продуктите си.