Пропусни и отиди на основно съдържание

Кватернерни (четвъртични) амониеви съединения

Определение

Кватернерни (четвъртични) амониеви съединения са активно вещество. Активното вещество контролира определен вредител или микроорганизъм за даден регистриран продукт, като например продукт с инсектицидно, антимикробно или репелентно действие.