Gå til hovedindhold

HUDALLERGENER:  
VI DELER HELE HISTORIEN

I snart 10 år har vi gået ud over normen for at give folk oplysninger om de ingredienser, som de har brug for til at træffe de bedste valg for dem selv og deres familier. Vi har tilføjet oplysninger om hudallergener i vores produkter som en del af vores bestræbelser på at opnå gennemsigtighed.

 

FORSTÅELSE AF HUDALLERGENER

Et hudallergen (også kendt som et dermal- eller kontaktallergen) er en substans, som immunsystemet ser som en trussel og derfor angriber. Men det er vigtigt at huske på, at tilstedeværelsen af et hudallergen i et produkt ikke betyder, at det automatisk vil forårsage, at en person udvikler en allergisk irritation.

Hudallergier kan fremkomme eller induceres, når en person udsættes for et allergen over tid og over en vis minimumsdosis. Dette kaldes “induktion.” Efter en person har udviklet en hudallergi for et givet stof, kan de få en reaktion som rødme eller et udslæt. Dette kaldes “elicitation.” Om en reaktion udvikler sig afhænger i høj grad af dosis eller graden af eksponeringen. Hos SC Johnson er vi omhyggelige med udelukkende at bruge ingredienser med hudallergener i mængder, der er så små, at det ville være yderst usandsynligt, at de vil kunne skabe en ny hudallergi eller udløse en hudallergisk reaktion. Personer med en allerede eksisterende hudallergi kan dog have fordel af at vide, hvor der anvendes særlige ingredienser.

HVORFOR OFFENTLIGGØRE HUDALLERGENER?

Vi er altid på udkig efter måder, hvorpå vi kan øge gennemsigtigheden angående vores produkter. Siden vi lancerede denne hjemmeside i 2009, har vi gradvist tilføjet oplysninger om farvestoffer (2009), konserveringsmidler (2011) og duftstoffer (2012). Vi lancerede produktspecifikke oplysninger om dufte for op til 99,9 % af de fleste produkter i 2015 og vores første kollektion af luftfriskere med 100 % gennemsigtighed angående duftstoffer i 2016.

Vi ønsker at give familier endnu flere oplysninger om de produkter, de får ind i deres hjem, så vores offentliggørelse af hudallergener går ud over forordningerne i EU og USA, hvor der ikke er nogen regler om gennemsigtighed angående allergener.

OM VORES LISTE

For at fastlægge hvad der skal inkluderes som et hudallergen i vores oplysninger, har vi udarbejdet en grundig evalueringsproces med en videnskabelig rådgivende gruppe, der omfatter eksperter inden for dermatologi, immunotoksikologi, dufttoksikologi og allergener.

Ekspertpanelet, som validerede undersøgelsesmetoderne, er:

  • David Basketter, D.Sc., uafhængig konsulent og anerkendt international ekspert i allergi; tidligere direktør for Safety Research, Unilever
  • David Bickers, læge, bestyrelsesformand, dermatologisk afdeling, Columbia Universitet
  • Peter Cadby, Ph.D., tidligere direktør for produktsikkerhed hos Firmenich
  • Axel Schnuch, M.D., Göttingen Universitet; pensioneret direktør for IVDK (Information Network of Departments of Dermatology)
  • Peter Thorne, Ph.D., direktør for afdeling for arbejdsmiljøhygiejne, Iowa Universitet; direktør for Environmental Health Sciences Research Center

Vi har analyseret omkring 3.000 datasæt fra offentlige og branchebaserede kilder for potentielle hudallergener, der er identificeret ud fra de landespecifikke regulerende lister, lister fra duftbranchen, input fra Den Europæiske Videnskabelige Komité for Forbrugerbeskyttelse, dermatologiske kliniske data og sikkerhedsdatablade fra enkeltstående leverandører.

Se vores pressemeddelelse for mere information om SC Johnsons gennemsigtighed angående hudallergener.

LISTE OVER HUDALLERGENER*

*Nogle ingredienser, som er angivet på vores liste, deler et fælles INCI-navn (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) og vil kun være angivet en enkelt gang.