Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

Alkanes

Ορισμός

Τα alkanes είναι διαλύτες που μπορούν να βρεθούν και σε λάστιχα ή λαδομπογιές. Εμείς χρησιμοποιούμε τα alkanes, διότι βοηθούν στη διάλυση ενός δραστικού συστατικού ή ενός αρώματος που περιέχει το προϊόν.