Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

CI Pigment Blue 15

Ορισμός

Το CI Pigment Blue 15 είναι χρωστική ουσία, ή βαφή. Προσθέτουμε βαφές στα προϊόντα για ποικίλους λόγους, όπως για να βλέπετε πού χρησιμοποιήσατε το προϊόν, πότε ένα προϊόν τελειώνει, ή για αισθητικούς λόγους. Ως προμηθευτής αυτής της βαφής, η Kolor Jet Chemicals είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο της.