Langkau ke Kandungan Utama

BAHAN

TIDAK DIBENARKAN

PRINSIP BAGI BATASAN DAN PENGGUNAAN

SC Johnson mengekalkan senarai ramuan yang tidak dibenarkan. Senarai ini dinamakan senarai “Tidak Dibenarkan”. Ia merangkumi lebih 200 bahan mentah unik dengan anggaran kasar sebanyak 90 kategori bahan dan lebih 2,400 bahan haruman. 

Kesemua bahan ini mematuhi undang-undang dan keperluan peraturan — dan sering digunakan oleh pesaing kami. Tetapi ia tidak memenuhi standard SC Johnson.

Sesetengah ramuan sudah pastinya akan berada dalam senarai, seperti PVC. Ramuan lain memerlukan penilaian lanjut yang berkaitan dengan pendedahan yang mungkin berlaku dan pertimbangan risiko untuk produk. Senarai yang Tidak Dibenarkan dinilai secara berkala bagi memastikan ia selaras dengan penemuan kajian sains yang baru atau perubahan dalam dasar kerajaan atau peraturan. 

Walaupun kami berusaha untuk tidak menggunakan bahan yang Tidak Dibenarkan dalam produk SC Johnson, namun ada kalanya kami tidak dapat mengelaknya daripada berlaku. Perkara ini biasanya berlaku kerana tiada alternatif yang memberikan prestasi yang sama atau memenuhi keperluan bagi proses pembuatan atau kerana kos bagi pilihan yang ada adalah tinggi.

Bagi sebilangan kecil kes seperti ini, pengecualian untuk terus menggunakan bahan mungkin diluluskan, tetapi pengecualian seperti ini jarang berlaku dan dinilai setiap dua tahun di peringkat organisasi paling tinggi.
 
 • 1,1,1-Trichloroethane
 • 2-Butoxyethanol (2-BE)
 • 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol -3-one & 2-methyl-2H-isothiazol -3-one (sebatian 3:1) > 15 ppm jumlah ramuan aktif dalam produk cecair, atau > 50 ppm dalam pepejal
 • Alkyl phenol ethoxylates (APEs)
 • Alkyl phenols (APs)
 • Arsenic
 • Benzene
 • Pencelup berasaskan Benzidine
 • Bisphenol A (BPA)
 • Borates, boric acid
 • Butylbenzylphthalate (BBP)
 • Butyl cellosolve (EGBE, 2be)
 • Carbaryl
 • Perencat api bromin khusus termasuk PBBs, penta-PBDE, octa-PBDE, deca-PBDE
 • Chlorinated paraffins
 • Chlorofluorocarbons (CFCs)
 • Chlorpyrifos
 • Chromium salts, dengan pengecualian bentuk metalik tidak larut
 • C.I. Solvent Blue 36
 • C.I. Solvent Red 24
 • C.I. Solvent Yellow 14
 • D&C RED #28
 • Di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
 • Dibutyl phthalate (DBP)
 • Dichlorvos (DDVP)
 • Diethyl phthalate (DEP)
 • Epichlorhydrin
 • Ethyl acrylate
 • Ethylbenzene
 • Ethylene glycol monoethyl dan monomethyl ether
 • Ethylene glycol monoethyl dan monomethyl ether acetates
 • Fenitrothion
 • Formaldehyde
 • Hexabromocyclododecane (HBCD)
 • Hydrofluorocarbons (HFCs)
 • Lead
 • Malathion
 • Methyl bromide
 • Methylene chloride
 • Mercury dan sebatian yang mengandungi mercury
 • Berbilang bahan yang diperfluorinasi atau berfluorin tinggi, termasuk PTFEs (e.g. Teflon), Zonyls, acrylate esters yang diperfluorinasi , alkohol yang diperfluorinasi , dan diperfluorinasi alkanes
 • Naftalene
 • N-hexane
 • N-methyl-2-pyrrolidinone
 • Nickel dan sebatian nickel
 • Nitrilotriacetic acid (NTA) dan garamnya
 • Nitro musks
 • Nylar
 • Octachlorodipropylether
 • o-Dichlorobenzene
 • p-Dichlorobenzene
 • Palm oil sawit yang tidak bersumber mampan
 • Perchloroethylene
 • Perfluorooctane sulfonate dan sebarang sifat kimia PFOS, seperti fluorads, Sulfluramid, LPOS
 • Permethrin
 • Plastic microbeads
 • Phosphates > 0.1% (sebagai P); > 0.5% (sebagai P) untuk produk bukan pencuci (tidak direka untuk pendedahan di dalam longkang), dengan pengecualian sebatian zink tidak larut atau bentuk metalik
 • Phoxim
 • Phthalates termasuk tetapi tidak terhad kepada BBP, DEHP, DBP dan DEP
 • Polyvinyl chloride (PVC)
 • Polyvinylidene chloride (PVDC)
 • Propoxur
 • Propylene glycol mono-t-butyl ether
 • Sodium nitrite > 0.3%; jumlah nitrite > 0.4%
 • Styrene oxide
 • Thiourea
 • Toluene
 • Triclosan
 • Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)
 • Tris nonylphenyl phosphite (TNPP)
 • Volatile methyl siloxanes D4, D5 dan D6
 • Xylene
 • Zinc > 300 ppm, dengan pengecualian bentuk tidak relevan tidak larut