Przeskocz do głównej zawartości

ALERGENY SKÓRNE:  
DZIELENIE SIĘ WSZYSTKIMI FAKTAMI

Od niemal 10 lat wykraczamy poza wymagane normy, przekazując klientom informacje na temat składników, tak aby mogli wybierać odpowiednie produkty dla siebie i swojej rodziny. W ramach naszego zobowiązania do zachowania przejrzystości dodaliśmy informacje o alergenach skórnych w naszych produktach.

 

ZROZUMIENIE ALERGENÓW SKÓRNYCH

Alergen skórny (nazywany również alergenem kontaktowym) to każda substancja, którą system immunologiczny uzna za zagrożenie i którą atakuje. Należy pamiętać, że obecność alergenu skórnego w produkcie nie oznacza, że wywoła on alergię.

Alergie skórne mogą powstawać lub mogą zostać wywołane, gdy dana osoba jest narażona na działanie alergenu przez dłuższy czas oraz powyżej określonej dawki minimalnej. To tak zwana „indukcja”. Po tym, jak u danej osoby rozwinie się alergia skórna na określoną substancję, może pojawić się reakcja w postaci zaczerwienienia lub wysypki. To tak zwane „ujawnienie”. To, czy reakcja się rozwinie, w dużej mierze zależy od dawki, czyli ilości substancji, z jaką miała styczność dana osoba. W SC Johnson dbamy o to, aby wykorzystywać składniki zawierające alergeny skórne wyłącznie w małych ilościach. Dzięki temu jest wysoce nieprawdopodobne, żeby wywołały one nową alergię skórną lub uruchomiły reakcję alergiczną. Mimo to osoby cierpiące na alergie skórne mogą skorzystać z informacji dotyczącej wykorzystania danego składnika w produktach.

DLACZEGO UJAWNIAMY ALERGENY SKÓRNE?

Nieustannie szukamy sposobów na to, aby zwiększyć transparentność naszych produktów. Od czasu uruchomienia tej strony w 2009 roku stopniowo dodajemy szczegółowe informacje na temat barwników (2009), konserwantów (2011) i zapachów (2012). W 2015 roku udostępniliśmy do 99,9% informacji na temat zapachów dla większości produktów, a w 2016 roku wprowadziliśmy pierwszą kolekcję odświeżaczy powietrza ze stuprocentową transparentnością w kwestii zapachów.

Pragniemy przekazać rodzinom jeszcze więcej informacji na temat produktów, jakie przynoszą do domu. Ujawniona przez nas lista alergenów skórnych wykracza poza wymogi prawne w Unii Europejskiej, a także w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie istnieją przepisy dotyczące transparentności w kwestii alergenów.

INFORMACJE NA TEMAT NASZEJ LISTY

Aby określić, jakie składniki powinniśmy ujawnić jako alergeny skórne, opracowaliśmy solidny proces oceny przy udziale naukowej grupy doradczej, w skład której wchodzą eksperci z dziedziny dermatologii, immunotoksykologii, toksykologii zapachów oraz alergenów.

W skład panelu ekspertów odpowiadającego za zatwierdzanie metod badań wchodzą:

  • David Basketter, D.Sc. – niezależny konsultant i uznany międzynarodowy ekspert w zakresie alergii; dawny dyrektor ds. badań nad bezpieczeństwem w Unilever
  • David Bickers, M.D. – przewodniczący departamentu dermatologii na Uniwersytecie Columbia
  • Peter Cadby, Ph.D. – dawny dyrektor ds. bezpieczeństwa produktów w Firmenich
  • Axel Schnuch, M.D. – Uniwersytet w Getyndze; emerytowany szef Sieci Informacyjnej Departamentów Dermatologii (Information Network of Departments of Dermatology, IVDK)
  • Peter Thorne, Ph.D. – szef departamentu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska na Uniwersytecie Iowa; dyrektor Environmental Health Sciences Research Center (Centrum badań naukowych nad zdrowiem środowiskowym)

Przeprowadziliśmy analizę ponad 3000 zestawów danych ze źródeł publicznych i branżowych pod kątem potencjalnych alergenów skórnych określonych na krajowych listach regulacyjnych, listach branży zapachowej, w informacjach przekazanych przez Europejski Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów, danych z klinik dermatologicznych oraz na kartach charakterystyki od poszczególnych dostawców.

Aby uzyskać więcej informacji na temat transparentności firmy SC Johnson w kwestii alergenów skórnych, prosimy zapoznać się z naszym komunikatem prasowym.

LISTA ALERGENÓW SKÓRNYCH*

*Niektóre produkty wskazane na naszej liście mają wspólną nazwę INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients – Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych) i zostaną wymienione tylko raz.