Przeskocz do głównej zawartości

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Są pytania? Tutaj znajdują się wybrane z najczęściej zadawanych pytań i wiele innych tematów.

Wyświetl wszystkie najczęściej zadawane pytania

 • Zdajemy sobie sprawę, że nasze produkty są używane w pobliżu ludzi, zwierząt domowych oraz rzeczy, które kocha klient. Chcemy więc, aby klienci uzyskali wszelkie potrzebne informacje, aby dokonać najlepszych wyborów dla swojej rodziny.

 • Zaczyna się od zapotrzebowania klientów lub odkrycia, które naszym zdaniem, może spodobać się klientom. Zbieramy opinie konsumentów, sprzedawców detalicznych, dostawców oraz innych osób. Następnie rozpoczynamy proces tworzenia produktu, który obejmuje uwzględnienie sposobu użycia, działania, potencjalnego cyklu eksploatacji produktu oraz innych czynników. Przy użyciu opracowanego wewnętrznie systemu klasyfikacji, zwanego procesem Greenlist firmy SC Johnson, naukowcy pracują w celu wybrania składników, którym rodziny mogą zaufać — oceniając je na podstawie ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Następnie gdy produkt jest gotowy i spełnia standardy skuteczności i jakości, nasz zespół produkcyjny produkuje go według specyfikacji i jest on ponownie poddawany testowaniu jakości.

  Ogólnie rzecz biorąc, naszym celem jest zawsze zapewnienie produktu, któremu klient może zaufać i który jest zgodny z naszą tradycją opartą na innowacji i jakości. Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu Greenlist, kliknij tutaj.

 • Gdy po raz pierwszy uruchomiliśmy nasz program ujawniania składników, chcieliśmy korzystać z jednego systemu nazewniczego – Międzynarodowej Nomenklatury Składników Kosmetycznych (INCI) – dla ułatwienia. Są to pojęcia, które można zobaczyć na produktach do makijażu i artykułach higienicznych, więc uznaliśmy, że będą najbardziej zrozumiałe dla większości osób.

  Jednakże ponieważ nazewnictwo INCI jest przeznaczone dla przemysłu higienicznego, niektóre z naszych składników nie znajdują się na liście INCI. W tych przypadkach domyślnie używamy wspólnego słownika składników stosowanego przez amerykański przemysł artykułów gospodarstwa domowego. Byliśmy jednym z członków Stowarzyszenia Producentów Specjalistycznych Produktów Konsumenckich (Consumer Specialty Products Association, CSPA), które opracowało tę nomenklaturę.

  Co za tym idzie, nazwy naszych składników stanowią połączenie globalnej nomenklatury INCI oraz amerykańskiego słownika CSPA. W wielu przypadkach pokrywają się, ale jeśli tak się nie dzieje, zamierzamy używać nazwy najczęściej używanej w naszej branży lub która będzie najbardziej zrozumiała przez konsumentów. Przykładem może być to, jak mówimy o wodzie, gdy jest ona używana jako składnik. Terminem INCI jest „aqua”. Korzystamy ze słownika CSPA i po prostu nazywamy ją wodą.

 • Należy pamiętać, że wszystkie materiały to „związki chemiczne” – związki chemiczne to podstawowy budulec wszystkiego, co nas otacza, m.in. pożywienia, odzieży oraz powietrza, którym oddychamy. Np. woda stanowi połączenie związków chemicznych, czyli wodoru i tlenu (H2O), a powietrze jest mieszaniną takich substancji, jak azot, tlen, dwutlenek węgla i inne gazy. Ponadto w naturze występuje wiele związków chemicznych, które są toksyczne, np. arszenik i cyjanek. Co ważne, czasami składnik syntetyczny stanowi lepszy wybór z pewnych powodów, m.in. biorąc pod uwagę ekologię. Np. używanie naturalnego składnika, którego występowanie jest ograniczone, np. drzewa sandałowego, mogłoby spowodować jego całkowite wyczerpanie. Tak więc używanie praktycznie nieograniczonego materiału syntetycznego może być działaniem bardziej odpowiedzialnym. Firma SC Johnson używa składników występujących w naturze, ale wyłącznie jeśli spełniają one nasze standardy.

 • Obie kwestie są ważne, ale ilość jest kluczowa. Pomyśl o tym w następujący sposób: Większość osób zgodziłoby się, że woda jest nieszkodliwym związkiem chemicznym. Ale nawet woda może spowodować śmierć, jeśli napijemy się jej za dużo. Ważną rzeczą w opracowywaniu produktów jest wybranie odpowiedniego związku chemicznego, by osiągnąć cel oraz użycie najmniejszego skutecznego udziału procentowego składników, aby osiągnąć pożądany efekt.

 • Chociaż niektóre środki chemiczne, takie jak azbest i arszenik są bardzo niebezpieczne lub „toksyczne”, prawie każdy środek chemiczny jest w jakimś stopniu toksyczny. Chociażby sól kuchenna zwana też sodium chloride. Jeśli jest używana oszczędnie, po prostu sprawia, że obiad smakuje lepiej. Jeśli jednak zjemy jej nadmierną ilość, może być jedną z przyczyn nadciśnienia. Czy jest więc toksyczna? Odpowiedź brzmi następująco: Sól kuchenna może być toksyczna, jeśli używa się jej w nadmiarze, ale jeśli użyje się jej z umiarem NIE jest toksyczna. Znaczenie ma użyta ilość lub dawka.

 • To dobre pytanie i czasami można zetknąć się z takim rozróżnieniem, gdy ma ono związek z przepisami i regulacjami dotyczącymi związków chemicznych. „Zagrożenie” to właściwość składnika. Np. zagrożeniem, które można powiązać z solą kuchenną, jest to, że może ona przyczynić się do nadciśnienia tętniczego. „Ryzyko” to PRAWDOPODOBIEŃSTWO, że zagrożenie wystąpi. Jeśli weźmiemy przykład soli kuchennej, ryzyko nadciśnienia tętniczego jest niskie, jeśli nie spożyje się jej zbyt dużo. Więc ryzyko oznacza stopień zagrożenia związanego ze składnikiem ORAZ dawkę, którą dana osoba otrzymuje – tak więc ilość i długość ekspozycji w czasie. Niektóre osoby uważają, że składniki, z którymi wiąże się dowolne zagrożenie, są szkodliwe. Ale tak samo jak w przypadku soli kuchennej, z zagrożeniami można często łatwo sobie poradzić.

  W firmie SC Johnson przyjmujemy stanowisko oparte na ryzyku. To oznacza:

  •  zadbanie o to, by składniki o niebezpiecznych właściwościach zostały ograniczone do bezpiecznego poziomu i stanowiły najmniejsze możliwe stężenie do wyznaczonego zastosowania, zgodnie z miejscowymi przepisami;

  • opracowywanie produktów tak, by działały szybko, co zmniejszy ilość i trwanie ekspozycji;

  •  projektowanie opakowań ograniczających ekspozycję, np. zadbanie o to, by produkt, który może wywołać alergię skórną został umieszczony w szczelnym pojemniku;

  •  projektowanie aerozoli w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wdychania, np. tworzenie większych kropli środka czyszczącego tak, by spadały na czyszczoną powierzchnię zamiast unosić się w powietrzu;

  •  przekazywanie jasnych informacji na etykiecie, aby zapobiegać nieodpowiedniemu użyciu, które mogłoby zwiększyć ryzyko związane z używaniem produktu. Etykiety pełnią jakąś funkcję – pamiętaj, aby czytać instrukcje i się do nich stosować.

 • Ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami zapachów, aby zagwarantować, że oceniliśmy składniki naszych zapachów zarówno pod kątem zdrowia ludzkiego jak i wpływu na środowisko. Spełniamy wymagania przepisów regulacyjnych obowiązujących w krajach, w których prowadzimy działalność, jak i standardy określone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie d/s Substancji Zapachowych (IFRA).

  Ponadto w firmie SC Johnson weryfikujemy substancje zapachowe jeszcze dokładniej. Oceniamy je nie tylko według standardów stowarzyszenia IFRA, ale również według naszych własnych standardów. Rozpoczynamy od listy stowarzyszenia IFRA, następnie stosujemy nasze własne wymagania wewnętrzne. Te wymagania wewnętrzne mogą obejmować takie same kryteria, co w przypadku stowarzyszenia IFRA, np. rakotwórczość, mutagenność lub toksyczność reprodukcyjną, jednak w firmie SC Johnson możemy przyjąć inny punkt widzenia w odniesieniu do substancji. W niektórych przypadkach możemy również wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki, np. zaufanie, jakie mają konsumenci do składników lub inne względy naukowe.

 • Nie. W wyjątkowych okolicznościach dopuszczamy użycie takiego składnika, ale przeważnie wprowadzamy ograniczenie czasowe na jego użycie. Uzyskanie pozwolenia w związku z takimi wyjątkowymi przypadkami nie jest łatwe. Najpierw należy złożyć wniosek u naszego dyrektora ds. globalnego bezpieczeństwa produktów i ochrony środowiska razem z wyjaśnieniem, dlaczego składnik jest potrzebny wraz z proponowanym terminem zamknięcia. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, musi również zostać zatwierdzony przez Głównego Dyrektora ds. Ochrony Środowiska.

 • Po pierwsze, ważne jest, aby pamiętać, że jeśli specjalne względy zostaną przyznane, dzieje się tak dlatego, że pomimo faktu, iż w firmie SC Johnson mamy co do tego składnika wątpliwości, udowodniono, że może on być bezpiecznie używany na pewnym poziomie, którego nie będziemy przekraczać. W takim przypadku możemy przyznać nadzwyczajne względy z następujących powodów:

  • Odkrywamy, że dostawca dodaje tego rodzaju składnik do czegoś, co kupujemy i potrzebujemy specjalnych względów, dopóki nie będziemy mogli zmienić mieszanki, by go wyeliminować.
  • Dokonujemy zakupu marki lub produktu i dowiadujemy się, że zawiera materiały, które uważamy za przynależne do tej kategorii, więc potrzebne nam są specjalne względy, aby można było ponownie opracować preparat.
  • W przypadku zarejestrowanych produktów, produkt został opracowany ponownie, aby wyeliminować niedopuszczalne materiały, ale oczekujemy na zgodę odpowiedniej agencji regulacyjnej na nową mieszankę.

 • Nie we wszystkich przypadkach. Produkty wyprodukowane z materiałów pochodzenia naturalnego mogą mieć więcej alergenów niż produkty wyprodukowane z materiałów syntetycznych. Np. aromaty wyprodukowane z naturalnych materiałów zapachowych mogą zawierać większą ilość alergenów niż aromaty wyprodukowane przede wszystkim z materiałów syntetycznych.

 • Te składniki są powszechnie występującymi składnikami wielu zapachów, szczególnie tych opartych na olejkach eterycznych, np. zapachach cytrusowych, kwiatowych i sosnowych. W zależności od danego zapachu, nasze mieszkanki mogą zawierać niektóre z tych materiałów. Ustalono bezpieczne poziomy, które nie spowodują reakcji alergicznych i które stanowią podstawę standardów IFRA opracowanych dla wszystkich 26 materiałów. Nasze zapachy zawierają te materiały w najniższych stężeniach dopuszczalnych przy tworzeniu nowego zapachu i zawsze poniżej bezpiecznego poziomu ustalonego według standardów IFRA i zgodnie z odpowiednimi przepisami. Jeżeli jest używany jeden z alergenów EU 26 lub większa ich liczba, każdy z tych alergenów EU 26 jest wyraźnie zadeklarowany na etykiecie produktu, jak wymaga tego prawo.

  Chociaż istnieje pewna liczba różnych nomenklatur dla tych alergenów, poniżej znajdują się ich nazwy własne zgodnie z Europejską Dyrektywą dot. Produktów Kosmetycznych:

  •  2-Benzylideneheptanal (Amyl cinnamal)
  •  Benzyl alcohol
  •  Cinnamyl alcohol
  •  3,7-Dimethyl-2,6-octadienal (Citral)
  •  Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl) (eugenol)
  •  Hydroxycitronellal
  •  Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- (Isoeugenol)
  •  2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-ol (Amylcinnamyl alcohol)
  •  Benzyl salicylate
  •  2-Propenal, 3-phenyl- (Cinnamal)
  •  2H-1-Benzopyran-2-one (coumarin)
  •  2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)- (geraniol)
  •  3 and 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde) (HICC lub Lyral®)  
  •  4-Methoxybenzyl alcohol (Anise alcohol)
  •  2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester (Benzyl cinnamate)
  •  2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl- (Farnesol)
  •  2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde (Butylphenyl methylpropional)
  •  1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- (Linalool)
  •  Benzyl benzoate
  •  3,7-dimethyloct-6-en-1-ol (Citronellol)
  •  2-Benzylideneoctanal (Hexyl cinnamal)
  •  (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene (limonene)
  •  Methyl heptin carbonate (Methyl 2-octynoate)
  •  3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (alpha-Isomethyl ionone)
  •  Evernia prunastri extract (ekstrakt z mchu dębowego)
  •  Evernia furfuracea extract (mech drzew)

 • Niektóre osoby mają alergię na pewne składniki. Jeśli cierpisz na alergie, zalecamy skonsultowanie się z lekarzem. Dobrym rozwiązaniem może być również skorzystanie z infolinii dla konsumentów, zanim użyjesz produktów firmy SC Johnson, dzięki czemu łatwiej będzie ustalić, które produkty będą najlepsze w danym przypadku. Numer telefonu to 0801 11 12 11.

 • Wszystkie środki czyszczące, stosowane w gospodarstwach domowych, zawierają alergeny skórne. SC Johnson dba o to, aby wykorzystywać składniki zawierające alergeny skórne wyłącznie w małych ilościach. Dzięki temu jest wysoce nieprawdopodobne, żeby wywołały one nową alergię skórną lub uruchomiły reakcję alergiczną, jeśli produkt będzie używany zgodnie z zaleceniami.

 • Staramy się informować o tym, co zawierają nasze produkty, aby ludzie mogli dokonywać właściwych wyborów dla siebie i swoich rodzin. W SC Johnson dbamy o to, aby wykorzystywać składniki zawierające alergeny skórne wyłącznie w małych ilościach. Dzięki temu jest wysoce nieprawdopodobne, żeby wywołały one nową alergię skórną lub uruchomiły reakcję alergiczną. Mimo tego, podobnie jak w przypadku alergii pokarmowych, dla osób, u których wcześniej występowały alergie skórne, wiedza o tym, czy określony składnik znajduje się w produkcie, może mieć znaczenie dla podjęcia decyzji.

 • Trudno stworzyć produkt czyszczący, który będzie skuteczny i jednocześnie nie będzie zawierał żadnych alergenów skórnych. Ważne jest to, że nasze produkty czyszczące nie powinny powodować reakcji alergicznych, jeśli będą stosowane zgodnie z zaleceniami.

 • Ftalany są rzeczywiście wielką rodziną składników, które mają wiele zastosowań. Nasza paleta zapachów nie obejmuje ftalanów. W 2008 r. zaczęliśmy wymagać od naszych dostawców, że zaczną wycofywać ftalany ze składników, które dostarczają dla produktów firmy SC Johnson.

 • Naukowcy, organy regulacyjne i Unia Europejska zgadzają się, że jest mało prawdopodobne, aby dawka składnika mniejsza niż 0,01 procenta zastosowana w produktach spłukiwalnych mogła spowodować reakcję alergiczną. Nowa inicjatywa na rzecz przejrzystości zakłada ujawnianie alergenów skórnych o udziale od 0,01 procent, co jest takim samym standardem, jak ten stosowany przez Unię Europejską.

 • Konsumenci mówią nam, że kochają zapachy, gdyż dzięki nim dom staje się miejscem wyjątkowym. Mogą odświeżyć powietrze lub zapewnić taką atmosferę, jakby właśnie zakończyło się sprzątanie. Wytwarzamy produkty wolne od zapachów dla osób, które takie produkty wolą, ale większość naszych testów pokazuje, że znaczna liczba ludzi uwielbia pachnące artykuły gospodarstwa domowego.

 • Chociaż paleta zapachów firmy SC Johnson zawiera około 1300 składników, ważne jest, aby pamiętać, że wykluczyliśmy z niej kolejne 2000 powszechnie używanych składników, gdyż nie spełniały naszych standardów firmy SC Johnson. Typowy zapach na bazie oleju może zawierać aż 50 różnych składników; złożony zapach może zawierać mieszankę od 50 do 200. Dysponując paletą zawierającą 1300 opcji, perfumerzy mają świetne warunki, aby wykazać się kreatywnością i mogą opracować niesamowite zapachy, których oczekujesz.

 • Jesteśmy firmą rodzinną, a więc nic nie jest dla nas ważniejsze niż zdrowie i bezpieczeństwo rodzin, które używają produktów firmy SC Johnson. Dlatego też byliśmy jedną z pierwszych firm, które udostępniły swoim klientom określone informacje dotyczące składników i dlatego nadal zależy nam na przejrzystej komunikacji z konsumentami na temat tego, jakie składniki występują w naszych produktach. Bardzo staramy się wybierać składniki, którym rodziny mogą zaufać – oceniamy je na podstawie ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie. Aby poznać nasze pełne stanowisko na temat ujawniana składników i zapachów, kliknij tutaj.

 • W dzisiejszych czasach mówi się nam często, że powinniśmy zawsze używać rzeczy naturalnych. Chodzi tu zarówno o żywność, odzież, jak i inne produkty, założenie jest takie, że naturalne składniki są zdrowsze lub wspomagają podtrzymanie zasobów i chronią środowisko. Ale chociaż może to się wydawać dziwne, nie zawsze tak się dzieje. Tak naprawdę odpowiedniki syntetyczne nie są często bardziej toksyczne niż ich naturalne odpowiedniki.

  Przykładem może być d-limonen, który występuje w wielu naturalnych materiałach zapachowych i jest składnikiem skórki owoców cytrusowych. d-limonen może powodować alergie skórne i może być potencjalnie toksyczny dla organizmów żywych w drogach wodnych, w zależności od dawki. Wiele innych naturalnych składników zapachowych stwarza takie samo zagrożenie. Właściwie, ilość d-limonen w skórce pomarańczy wystarcza, aby w ramach Unii Europejskiej przyznać jej klasyfikację szkodliwości i uznać za zagrożenie wystąpieniem alergii skórnej ORAZ przypisać jej symbol „martwego drzewa i martwej ryby” za stwarzanie niebezpieczeństwa dla środowiska! Są to te same etykiety, które są wymagane i umieszczane na wielu artykułach gospodarstwa domowego, które zawierają d-limonen syntetyczny.

  Czy powinno się całkowicie zrezygnować z używania naturalnych materiałów zapachowych? Nie. Ale nie powinno się też rezygnować z użycia składników syntetycznych o podobnym lub lepszym profilu. Pod warunkiem, że składnik zapachowy jest używany w produkcie we właściwym stężeniu, nie powinno być problemów z jego używaniem. Dotyczy to zarówno składników naturalnych jak i syntetycznych.

 • Firma SC Johnson zdaje sobie sprawę, że nasze produkty są używane w pobliżu ludzi, zwierząt domowych oraz rzeczy, które kocha klient. Dlatego też bardzo staramy się, aby oceniać nasze produkty, częściowo, pod kątem ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie oraz otwarcie o nich mówić. Żadne produkty firmy SC Johnson, które są oznaczone jako „bezzapachowe” lub „wolne od zapachu” nie zawierają składników zapachowych. W ograniczonej liczbie produktów oznaczonych jako „bezzapachowe” używa się specjalnie skomponowanego zapachu w celu zneutralizowania wszelkich zapachów pochodzących ze składu produktu, czego efektem jest produkt bez zapachu. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji Zapach tej witryny.

 • Opracowujemy nasze produkty zgodnie ze wszystkimi wymaganymi przepisami i regulacjami. Są to między innymi wszystkie ogólnoeuropejskie przepisy, w tym:

  • Przepisy dotyczące ochrony konsumenta, takie jak: dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, dyrektywa 99/44/WE dotycząca sprzedaży i gwarancji, dyrektywa 98/6/WE w sprawie podawania cen produktów oraz dyrektywa 2006/114/WE dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej.
  • Rozporządzenie UE nr 528/2012 w sprawie produktów biobójczych, które reguluje sprzedaż oraz stosowanie produktów biobójczych wykorzystywanych w celu ochrony ludzi, zwierząt, materiałów oraz artykułów przed szkodliwymi organizmami, takimi jak szkodniki lub bakterie. Sprzedawane w UE produkty biobójcze SC Johnson zawierają substancje aktywne zatwierdzone przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).
  • Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS ONZ), wprowadzony przez rozporządzenie UE (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP).
  • Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), które ustanawia procedury w zakresie gromadzenia i oceny informacji na temat właściwości wszystkich substancji chemicznych, w tym środków czyszczących oraz na temat związanego z tymi substancjami ryzyka.
  • Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów oraz rozporządzenie (WE) nr 1223/2009, które regulują oznakowanie oraz bezpieczeństwo produktów w zakresie detergentów i kosmetyków.
  • Wytyczne CIPAC, WHO, FAO, OECD, dotyczące produktów pestycydowych opublikowane przez Wspólną Międzynarodową Radę Analityczną do spraw Pestycydów, Światową Organizację Zdrowia, Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
  • A oprócz tego różne przepisy miejscowe/regionalne mające zastosowanie w poszczególnych krajach członkowskich UE

 • W niektórych przypadkach niestety musimy. Nasze produkty muszą spełniać wymagania władz państwowych, wymagania bezpieczeństwa i związane z ochroną środowiska – w przypadku niektórych produktów testy są wymagane przepisami prawa – dążymy jednak do tego, by spełniać te wymagania, bezustannie minimalizując testowanie na zwierzętach. Wiemy, że niektóre firmy informują, że „nie testują na zwierzętach”, ale odnosimy się do tego sceptycznie, gdyż często wymaga tego prawo. Jeśli firma informuje, że nie przeprowadza testów, nie oznacza to, że same składniki nie zostały przetestowane – przeważająca większość składników używanych w produktach zostanie przetestowana pod kątem toksyczności. Jednak niektóre firmy unikają tej kwestii, gdyż ich surowce zostały przetestowane przez dostawców, od których kupują lub przez innych dostawców, których używają tamci dostawcy. Firma SC Johnson dba o uczciwość i przejrzystość swoich twierdzeń. Nie będziemy więc przedstawiać ogólnych, radykalnych twierdzeń, które sugerują więcej niż jest prawdą. Zdajemy sobie sprawę, że niektóre osoby mogą zdecydować, że nie będą kupować produktów firmy SC Johnson, biorąc pod uwagę oburzenie, które ta kwestia u nich wywołuje. Mamy jednak nadzieję, że dadzą nam Państwo szansę, gdyż nadal jesteśmy jedną z firm, które ciężko pracują na rzecz postępu w tej dziedzinie. Więcej o naszych przemyśleniach można przeczytać tutaj.

 • To program skupiający się na doborze odpowiednich składników. Program Greenlist zapoczątkowaliśmy w 2001 roku, aby tworzyć jak najlepsze składniki, chroniąc jednocześnie zdrowie ludzi i środowisko.

  W ramach tej inicjatywy każdy składnik jest sprawdzany pod kątem każdego z kryteriów z naszej czteroetapowej oceny, aby ustalić jego potencjalny wpływ na zdrowie ludzi oraz środowisko. Głównym celem jest pomaganie producentom w doborze najlepszych składników do naszych produktów. Wszystkie poddawane ocenie produkty są legalne i często korzystają z nich inne firmy. My jednak podejmujemy dodatkowe kroki zgodnie z naszymi własnymi, najwyższymi standardami.

  Program Greenlist opiera się na starannym gromadzeniu najwyższej jakości danych na temat składników oraz ich wpływu. Przez lata działania podejmowane w ramach programu były oceniane przez licznych ekspertów w branży, włącznie z przygotowaną w 2017 roku wzajemną weryfikacją.

  Więcej informacji na temat zapoczątkowanego przez SC Johnson programu Greenlist możesz uzyskać tutaj.

 • Niekoniecznie. „Naturalne” lub domowe lekarstwa wcale nie muszą być bezpieczniejsze, skuteczne lub zawierać mniej alergenów. W gruncie rzeczy wiele naturalnych produktów przechodzi ograniczone testy lub testy, które nie są naukowe, jeśli porównać obszerne badania toksykologiczne, których wymagają przy opracowywaniu produktów takie firmy, jak SC Johnson.

 • Barwniki, konserwanty i zapachy zapewniają cenne korzyści. Barwniki mogą stanowić ważny sygnał wizualny, który pomaga sprawdzić, czy używamy produktu, którego chcieliśmy użyć. Barwniki, w przypadku takich produktów jak świece, mogą pomóc w dopasowaniu koloru do wystroju domu. Konserwanty nie dopuszczają do rozwoju mikroorganizmów, podczas gdy produkty stoją na półkach sklepowych lub w domu i sprawiają, że produkty są bardziej trwałe, bardziej skuteczne i nie psują się. I wreszcie, wielu osobom świeży zapach kojarzy się z czystym i gościnnym domem i takie osoby wyraźnie szukają produktów, które zapewniają taką dodatkową korzyść.

 • d-limonen jest eterycznym materiałem zapachowym, który jest destylowany z oleju wyekstrahowanego ze skórek owoców cytrusowych. Wiele z naszych zapachów zawiera małe ilości d-limonenu. Istnieją pewne zastrzeżenia odnośnie używania d-limonenu, gdyż w przypadku kontaktu ze skórą może on czasem powodować jej nadwrażliwość bądź alergię. d-limonen jest jednym z alergenów EU 26, które tworzą listę powszechnie spotykanych składników zapachowych mogących potencjalnie wywołać reakcje skórne u osób już wcześniej na te materiały uczulonych.

  Jednak zgodnie ze standardami IFRA wymagamy, by składniki zapachowe były używane wyłącznie w stężeniach, dla których nie stwierdzono powodowania reakcji alergicznych u osób nieprzejawiających nadwrażliwości na te materiały. Ponadto wszędzie tam, gdzie wymaga tego prawo, użycie d-limonenu jest wyraźnie zaznaczone na liście składników zawartej na etykiecie produktu.

 • Etery glikolowe stanowią rodzinę składników. Chociaż wykazano, że niektóre etery glikolowe powodują problemy o charakterze reprodukcyjnym, nie dotyczy to całej rodziny składników. Firma SC Johnson dopuszcza WYŁĄCZNIE zapachy zawierające etery glikolowe, które odpowiadają standardom Międzynarodowego Stowarzyszenia d/s Substancji Zapachowych oraz naszym własnym standardom firmy SC Johnson. 

 • Parabeny są rodziną konserwantów powszechnie używanych w kosmetyce. Niektóre nasze zapachy zawierają niewielkie ilości parabenów, aby zachować trwałość zapachu i mieszanki. Chociaż niewielka liczba ludzi ma alergie na konserwanty, odgrywają one ważną rolę. Bez nich wiele produktów po tygodniu lub dwóch zostałoby zanieczyszczonych bakteriami, pleśnią lub drożdżami. Uważamy, że dodawanie konserwantów w najmniejszych zapewniających skuteczność ilościach ma sens. Używamy wyłącznie parabenów, które odpowiadają standardom Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Substancji Zapachowych oraz naszym własnym standardom firmy SC Johnson.

 • Ftalany są rzeczywiście wielką rodziną składników, które mają wiele zastosowań. Nasza paleta zapachów nie obejmuje ftalanów. W 2008 r. zaczęliśmy wymagać od naszych dostawców, że zaczną wycofywać ftalany ze składników, które dostarczają dla produktów firmy SC Johnson.

 • Przez wiele lat piżmo do zapachów było ekstrahowane z gruczołów samców piżmowcowatych. Ale w ostatnich dekadach naturalne piżma zostały zastąpione piżmami syntetycznymi z powodów natury etycznej i ekonomicznej. Piżma policykliczne i nitropiżma to dwa typu piżm syntetycznych. Zapachy firmy SC Johnson nie zawierają nitropiżm, które wiąże się z problemami reprodukcyjnymi. Używamy piżm policyklicznych (np. Galaxolide i Tonalide), które są powszechnie używane w artykułach gospodarstwa domowego oraz kosmetykach i nie są klasyfikowane jako toksyczne lub wykazujące zdolność do bioakumulacji, co oznacza, że nie uważa się, by odkładały się w środowisku.

  Podczas niedawnych badań wykryto te piżma policykliczne w próbkach krwi i mleka matki. Jeśli natkniemy się na takie nowe informacje, zachowujemy szczególną ostrożność podczas analizy składnika, ale jak do tej pory nie zauważyliśmy żadnych wskazań naukowych, które świadczyłyby o tym, że piżma policykliczne wywołują jakiekolwiek niekorzystne efekty przy poziomach używanych w naszych zapachach. Jak ma to miejsce w przypadku wszystkich naszych składników, jeśli pojawią się nowe dane naukowe dotyczące piżm policyklicznych, ocenimy je i, jeśli okaże się to właściwe, wprowadzimy zmiany do naszej palety zapachów.