Przeskocz do głównej zawartości

Odpowiedzialność to nasza rodzinna tradycja

Jesteśmy rodzinną firmą o ponad 131-letniej tradycji i zdajemy sobie sprawę, że decyzje podejmowane obecnie, kształtują nasz przyszły świat. Zaczynając od składników w naszych produktach, a na sposobie prowadzenia działalności kończąc, codziennie staramy się robić to, co jest słuszne dla ludzi, planety i przyszłych pokoleń.

JEDNE Z WAŻNIEJSZYCH ZOBOWIĄZAŃ FIRMY SC JOHNSON TO:

  • Szacunek dla ludzi i wspieranie uniwersalnych praw człowieka 
  • Przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów dotyczących produktów i sposobu ich wykonania 
  • Wybór składników przy użyciu naszego procesu SC Johnson Greenlist
  • Redukcja emisji, odpadów i zużycia paliw kopalnych, oraz minimalizacja wpływu na składowisko
  • Osiągnięcie zerowego wskaźnika wylesiania do 2020 roku poprzez zrównoważone pozyskiwanie masy celulozowej, papieru, materiałów na opakowania i oleju palmowego. 
  • Wkład do społeczności, w których istniejemy poprzez działalność dobroczynną i wolontariacką

Mamy swój wkład

Od 1937 roku firma przekazuje 5 procent wszystkich zysków przed opodatkowaniem na działania charytatywne w takich dziedzinach, jak: rozwój społeczności i rozwój gospodarczy, edukacja, środowisko i zrównoważony rozwój, usługi socjalne, zdrowie i dobrostan oraz sztuka, kultura i humanistyka Co więcej, od niemal 60 lat nasza fundacja charytatywna, SC Johnson Giving, Inc., wspiera społeczności, w których działamy. To jeszcze bardziej zwiększa całościowy wpływ firmy, której trwała działalność dobroczynna miała swój początek dekady wcześniej.

Sprawiamy, że jest inaczej

Obecnie na całym świecie prowadzimy 15 programów związanych z energią odnawialną mających ułatwić ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Obejmują one energetykę wiatrową w USA, Holandii, Polsce i Meksyku; wykorzystanie metanu z publicznego składowiska w Stanach Zjednoczonych; energię słoneczną w Chinach, Holandii, Indiach i Indonezji, oraz spalanie biomasy odpadowej w Indonezji jako źródła paliwa do podgrzewania wody wykorzystywanej do produkcji spirali na komary.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki inwestujemy w ludzi i naszą planetę można znaleźć w Internecie w naszym Raporcie dotyczącym ochrony środowiska tutaj.