Gå till huvudinnehåll

HUDALLERGENER:  
ATT DELA HELA HISTORIEN

Under nästan 10 år har vi gått bortom normen för att ge människor den information om ingredienser som de behöver för att kunna göra rätt val för sig själva och sina familjer. Vi har lagt till information om hudallergener i våra produkter som en del av vårt engagemang för öppenhet.

 

FÖRSTÅ HUDALLERGENER

En hudallergen (även känd som en dermal- eller kontaktallergen) är alla substanser som immunsystemet känner igen som ett hot och attackerar. Men det är viktigt att komma ihåg att förekomsten av en hudallergen i en produkt inte betyder att den automatiskt orsakar att en person utvecklar en allergisk känslighet.

Hudallergier kan uppstå eller framkallas när en person utsätts för en allergen under en viss tid och över en viss minimidos. Detta kallas för “induktion.” När en person utvecklar en hudallergi mot ett visst ämne kan de få en reaktion som t.ex. rodnad eller utslag. Detta kallas för “elicitering.” Huruvida en reaktion utvecklas har mycket att göra med dosen eller mängden av exponering. På SC Johnson är vi mycket noga med att använda ingredienser med hudallergener bara i så låga mängder att det skulle vara högst osannolikt att de orsakar en ny hudallergi eller utlöser en hudallergireaktion. Personer med en befintlig hudallergi har dock nytta av att veta var en viss ingrediens används.

VARFÖR UPPLYSA OM HUDALLERGENER?

Vi fortsätter att leta efter sätt att öka insynen i våra produkter. Sedan vi år 2009 lanserade den här webbplatsen har vi gradvis lagt till detaljer om färgämnen (2009), konserveringsmedel (2011) och dofter (2012). År 2015 lanserade vi produktspecifika doftdetaljer på upp till 99,9 % av de flesta produkterna och år 2016 av vår första luftfräscharsamling med 100 % öppenhet om dofterna.

Vi vill ge familjer ännu mer information om de produkter som de tar med sig hem, så våra upplysningar om hudallergener går utöver förordningarna inom den Europeiska unionen och även de i USA, där det inte finns några regler som kräver öppenhet om allergener.

OM VÅR LISTA

Vi utformade en robust utvärderingsprocess med en vetenskaplig rådgivningsgrupp, som omfattar experter inom dermatologi, immuntoxikologi, doftöverkänslighet och allergener, för att avgöra vad som ska ingå som en hudallergen i våra upplysningar.

Expertpanelen som har validerat studiemetoderna omfattar:

  • David Basketter, D.Sc., oberoende konsult och erkänd internationell expert på allergi, tidigare chef för säkerhetsforskning på Unilever
  • David Bickers, M.D., ordförande, avdelningen för dermatologi, Columbia University
  • Peter Cadby, PhD, före detta chef för produktsäkerhet på Firmenich
  • Axel Schnuch, M.D., Universitetet av Göttingen, pensionerad chef för IVDK (Information Network of Departments of Dermatology, Informationsnätverk av avdelningar för dermatologi)
  • Peter Thorne, PhD, avdelningschef för arbetsmiljöhälsa, & University of Iowa, chef för Environmental Health Sciences Research Center (Forskningscentrum för miljöhälsovetenskap)

Vi analyserade cirka 3 000 uppsättningar av data från offentliga och industriella källor för potentiella hudallergener som identifierats i länders regellistor, listor från doftindustrin, indata från Europeiska vetenskapliga kommittén för konsumentskydd, data från dermatologikliniker och enskilda leverantörers säkerhetsdatablad.

För mer information om SC Johnsons öppenhet om hudallergener, se vårt pressmeddelande.

LISTA ÖVER HUDALLERGENER*

*Vissa ingredienser som identifieras i vår lista delar en gemensam beteckning från INCI (Internationella nomenklaturen för kosmetiska ingredienser) och kommer endast att finnas med i listan en gång.