Gå till huvudinnehåll

Doftfakta

Vad finns i en doft?

Visste du att de flesta kan skilja mellan fler än 10 000 olika doftämnen? Och att komma ihåg en lukt med 65 % exakthet efter ett helt år? Det är därför dofter kan framkalla starka känslor.

Hur framställs dofter?

Bara en liten del i de flesta produkterna utgörs av dofter – vanligtvis mindre än 2 %. Och ändå innehåller den lilla mängden flera små beståndsmolekyler som måste kombineras sakkunnigt. En typisk oljebaserad doft kan ha så många som 50 olika ingredienser; en komplex doft kan innehålla mellan 50 och 200 ingredienser.

Doftutvecklare kombinerar doftämnen för att skapa en doft. För oss väljer de från vår godkända palett av doftämnen, vilken kan innefatta ingredienser som är:

  • Naturligt förekommande, vilket betyder att de utvinns ur växter och blommor
  • Naturidentiska, vilket betyder att de är syntetiska ingredienser som efterliknar naturligt förekommande dofter, men framställs i laboratorium
  • Skräddarsydda, vilket betyder att de är framställda i laboratorium med olika kombinationer av molekyler för att få fram unika eller komplexa nya dofter

För SC Johnsons doftpalett kräver vi att alla doftämnen som våra doftutvecklare använder uppfyller International Fragrance Associations normer, såväl som SC Johnsons normer.

Våra interna analyser kan ha samma kriterier som IFRA:s, såsom karcinogenicitet, mutagenicitet eller reproduktiv toxicitet, men på SC Johnson kan vi också ha ytterligare synsätt gällande ingredienserna. I vissa fall kan vi också ta hänsyn till ytterligare faktorer, såsom konsumentens förtroende för ingredienserna eller andra vetenskapliga synvinklar.

Hur fungerar luktsinnet?

Det finns luktreceptorer i näsan som orsakar en unik elektrisk signal som hjärnan tolkar som doft.

När man känner en doft kopplar hjärnan ihop doften med minnet eller känslan från ett visst ögonblick, med hänsyn till var luktreceptorerna sitter i hjärnan. Så även om alla inte gillar samma dofter, har de ändå en särskild mening för oss.

Därför ger de dofter du väljer till hemmet en viss stämning och personlighet – oavsett om det gäller den fräscha doften av ett rent kök eller den lugnande aromen från ett levande ljus.

Vad får en doft att lukta gott?

En bra doft kräver många olika ämnen, eftersom den har ”lager” som ger den djup och karaktär.

  • Toppnoterna är det första man känner. De är ofta friska och lätta och avdunstar fort.
  • Mellannoterna är det som verkligen bestämmer den huvudsakliga ”kroppen” hos doften. De kommer fram när övertonerna håller på att skingras.
  • Basnoterna är tyngre och består längre. De ger djup och efterlämnar intryck – man kanske inte ens uppfattar en dofts basnoter förrän man har inandats doften i 30 minuter!