Gå till huvudinnehåll

Dofter som behagar,
ingredienser att lita på

Hemmet är den centrala platsen i familjelivet och dofter kan bidra till att göra det mer speciellt. På SC Johnson har vi lagt mer än 50 år på att arbeta med dofter och hitta de bästa användningssätten för dem i hemmet. Den perfekta doften kan höja ditt humör, ge ny energi till hela familjen och till och med göra att ditt hem känns renare.

Offentliggörandet av våra produktspecifika dofter

Om du har frågor om produkterna du använder i ditt hem vill vi gärna hjälpa till. Faktum är att vi vill ge dig lika mycket eller mer information än vad andra företag gör, så att du kan fatta välinformerade beslut för din familj. Det är därför SC Johnson blev det första stora företaget med att erbjuda produktspecifik transparens gällande doftingredienser år 2015.

Nu offentliggör vi 99,99 % av ingredienserna i de flesta av våra produktsammansättningar så att du enkelt kan ta reda på vad varje produkt innehåller.

Eftersom SC Johnson tror på dofttransparens hade vi redan publicerat vår fullständiga lista över godkända doftingredienser under flera år för att främja företagstransparens. Men eftersom leverantörer av doftprodukter betraktar sina doftrecept som konfidentiell företagsinformation krävdes det en del förhandlingar för att få tillstånd att offentliggöra specifika ingredienslistor för individuella produkter. 
 
Men vi lyckades till sist. Våra leverantörer har godkänt att vi offentliggör det stora flertalet av produkternas doftingredienser. Vi håller bara inne med en liten del på grund av sekretess. 

Tack vare det kan vi nu lista alla doftkemikalier ned till 0,01 % av den totala produktsammansättningen. För att sätta detta i perspektiv, är det som att dela med sig av allt utom en öre av en hundrakronorssedel.
 
Ibland är mängden doft i en produkt så liten att inte ens avslöjandet av 99,99 % av den totala produktsammansättningen uppfyller vår standard för att tillhandahålla tillräcklig information. I dessa fall listar vi de 10 viktigaste doftingredienserna, förutsatt att produkten innehåller minst 20. 
 
Vi försöker alltid välja den metod för offentliggörande som ger dig den längsta listan och mest information. Och vi är tacksamma mot våra leverantörer för att de samarbetar med oss för att offentliggöra produktingredienserna.

Vår parfympalett

Dofter är både kreativa och invecklade. Många företag utvecklar sina doftämnen från en lista med uppskattningsvis 3 500 olika doftämnen. Du kan klicka här för att se listan som publiceras av International Fragrance Association (IFRA), vilken innehåller doftämnen som används i konsumtionsvaror över hela världen och som alla måste användas så att doften uppfyller IFRA:s standarregler och praxis.

På SC Johnson tar vi utvärderingen av doftämnen ett steg längre. Vi utvärderar dem inte enbart enligt IFRA:s normer, utan också enligt våra egna normer som kan ha en annan syn på ingredienserna. Vi börjar med IFRA:s lista och tillämpar sedan våra egna interna krav.

Dessa kan bestå av samma kriterier som IFRA:s, såsom karcinogenicitet, mutagenicitet eller reproduktiv toxicitet, men på SC Johnson kan vi också ha ytterligare synsätt gällande ingredienserna. I vissa fall kan vi också ta hänsyn till ytterligare faktorer, såsom konsumentens förtroende för ingredienserna eller andra vetenskapliga synvinklar.   

Slutresultatet är SC Johnsons doftpalett som uppfyller både IFRA:s standarder och våra egna - och som ett resultat är mindre än IFRA-listan. Vi har uteslutit uppskattningsvis 2 000 potentiella ingredienser från vår palett av doftingredienser. Se vår fullständiga parfympalett här.

Det är viktigt att förstå att vår analys av beståndsdelar är en pågående process. Om nya vetenskapliga rön framkommer, kommer vi att utvärdera dem och göra ändringar i vår doftpalett där det behövs.

Produkt- och säkerhetsexpertis

Förutom vår egna mångåriga expertis inom dofter, är SC Johnson medlem i Research Institute for Fragrance Materials (RIFM), vilka har den mest omfattande databasen i världen för säkerhetsutvärdering av doftämnen. Det är en branschorganisation som använder sig av en oberoende expertpanel. Branschsäkerhetsnormer underhålls av IFRA, med hjälp av uppgifter från RIFM.

Vi kräver att våra doftämnesleverantörer följer IFRA:s praxiskod och deras normer, vilka tar hänsyn till många olika faktorer, bland annat kemisk sammansättning, användningsområden, användningsvolymer, användningskoncentrationer med mera. IFRA:s normer förbjuder i nuläget användningen av över 170 ämnen på grund av deras kemiska profil.