Gå till huvudinnehåll

VANLIGA FRÅGOR

Har du frågor? Här finns några av de vanligaste frågorna som ställs, och mer.

Visa alla vanliga frågor

 • Vi förstår att du använder våra produkter bland personer, husdjur och saker du bryr dig om. Så vi vill att du ska ha den information du behöver för att göra de bästa valen för din familj.

 • Det börjar med ett konsumentbehov eller med en innovation som vi tror att konsumenterna kommer att gilla. Vi får tankar och synpunkter från konsumenter, återförsäljare, leverantörer med flera. Sedan inleder vi processen med att skapa produkten, där vi tittar på hur den kommer att användas, hur den borde fungera, produktens potentiella livscykel och andra faktorer. Med hjälp av vårt internt utvecklade klassificeringssystem, kallad SC Johnson Greenlist-processen, arbetar våra forskare med att välja ut ingredienser som kunderna kan lita på – de utvärderas med hänsyn till miljöpåverkan och människors hälsa. När produkten sedan är färdig och uppfyller prestanda- och kvalitetskraven inleds tillverkningen av den enligt specifikationerna, och genomgår sedan återigen kvalitetstestning.

  I slutändan är vårt mål att alltid tillhandahålla en produkt att lita på som lever upp till vår tradition av innovation och kvalitet. För att läsa med om vår Greenlist-process kan du klicka här.

 • När vi först lanserade vårt program för att uppge våra ingredienser siktade vi på att använda ett enda namnsystem – International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI) – för enkelhetens skull. Dessa är ord som du är van att se på smink- och kroppsvårdsartiklar, så vi tänkte att de skulle vara begripliga för de flesta personer.

  Eftersom INCI-nomenklaturen är specifikt för kroppsvårdsindustrin finns vissa av ingredienserna vi använder inte på INCI-listan. I dessa fall hänvisar vi till ingrediensordlistan som delas av den amerikanska hushållsproduktsbranschen. Vi var en del av branschsamarbetet genom Consumer Specialty Products Association (CSPA) som fastställde den nomenklaturen.

  Därför är våra ingrediensnamn en kombination av den globala INCI-nomenklaturen och CSPA-ordlistan. I många fall överlappar de varandra, men när de inte gör det strävar vi efter att använda de namn som används oftast inom branschen, eller de som förstås bäst av konsumenterna. Ett exempel är hur vi benämner vatten när det används som ingrediens. INCI-termen är aqua. Vi följer CSPA-ordlistan och kallar det helt enkelt för vatten.

 • Kom ihåg att alla material är ”kemikalier” – de är grundläggande byggstenar för allt; mat, kläder och luften vi andas. Vatten är exempelvis en kombination av kemikalierna väte och syre (H2O), och luft är en blandning av kväve, syre, koldioxid och andra gaser. Det finns också många kemikalier som återfinns i naturen som är giftiga, såsom arsenik och cyanid. Ibland är en syntetisk ingrediens ett bättre val av flera anledningar, bland annat hållbarhet. Att exempelvis använda en naturligt förekommande ingrediens som det råder brist på, såsom sandelträ, skulle kunna utrota beståndet. Så genom att använda ett närmast obegränsat utbud av syntetiska material kan vara mer ansvarsfullt. SC Johnson använder ingredienser som förekommer naturligt, men enbart när de uppfyller våra egna normer.

 • Båda sakerna har betydelse, men mängden är viktigast. Man kan se på det så här: De flesta skulle hålla med om att vatten är en harmlös kemikalie. Men även vatten kan vara dödligt om man dricker för mycket av det. Det som är viktigt vid produktutveckling är att välja rätt kemikalie för att kunna uppnå målet och att använda den minsta verkningsfulla mängden nyckelingredienser för att uppnå avsett resultat.

 • Även om vissa kemikalier såsom asbest och arsenik är mycket farliga eller giftiga, har i princip alla kemikalier en viss grad av giftighet. Exempelvis bordssalt, eller sodium chloride. När det används i måttliga mängder gör bordssalt helt enkelt att maten smakar bättre. Men om man äter överdrivna mängder kan bordssalt bidra till högt blodtryck. Så är det giftigt? Svaret är: Bordssalt kan vara giftigt om det används i överdrivna mängder, men i måttliga mängder är det inte giftigt. Det som spelar roll är i vilken mängd eller dos det används.

 • Det är en bra fråga, och man hör ibland talas om den här debatten när det gäller lagar och bestämmelser om kemikalier. ”Fara” är en egenskap hos en ingrediens. Faran med bordssalt är exempelvis att det kan bidra till högt blodtryck. ”Risk” är sannolikheten att en fara kan inträffa. Med exemplet bordssalt är risken för högt blodtryck låg om man inte äter för mycket av det. Så risken handlar om graden av fara hos en ingrediens och dosen som en person får – vilket innebär mängden och exponeringen över tid. Vissa menar att ingredienser som har en fara förknippad med dem är skadliga. Men som med ovanstående exempel kan faror ofta hanteras enkelt.

  På SC Johnson har vi ett riskbaserat tillvägagångssätt. Detta innebär:

  •  Att se till att ingredienser med farliga egenskaper begränsas till säkra nivåer och att använda den lägsta koncentrationen för den givna uppgiften, i överensstämmelse med lokala lagar.

  •  Att ta fram produkter som verkar snabbt för att minska mängden och längden av exponering.

  •  Att ta fram förpackningar som minskar exponering; exempelvis att se till att en produkt som skulle kunna utlösa hudallergi förpackas i läckfria behållare.

  •  Att ta fram sprejer som minimerar inandning av produkten; exempelvis att skapa större droppar av rengöringsmedel så att de faller till ytan som håller på att rengöras, i stället för att hänga kvar i luften.

  •  Att ge tydliga anvisningar på märkningen för att förhindra felanvändning som skulle kunna öka risken är förknippad med att använda en viss produkt. Märkningen finns där av en anledning – se till att läsa och följa anvisningarna.

 • Vi har ett tätt samarbete med våra doftämnesleverantörer för att tillförsäkra att vi har utvärderat ingredienserna i våra dofter, både för hälsans och miljöns skull. Vi uppfyller regelverken i de länder där vi har verksamhet, såväl som normerna som anges av International Fragrance Association (IFRA).

  På SC Johnson tar vi dessutom utvärderingen av doftämnen ett steg längre. Vi utvärderar dem inte enbart enligt IFRA:s normer, utan också enligt våra egna normer. Vi börjar med IFRA:s lista och tillämpar sedan våra egna interna krav. Dessa kan bestå av samma kriterier som IFRA:s, såsom karcinogenicitet, mutagenicitet eller reproduktiv toxicitet, men på SC Johnson kan vi också ha ytterligare synsätt gällande ingredienserna. I vissa fall kan vi också ta hänsyn till ytterligare faktorer, såsom konsumentens förtroende för ingredienserna eller andra vetenskapliga synvinklar.

 • Nej. Under vissa särskilda omständigheter tillåter vi användning av ett icke tillåtet material, men vi har oftast en tidsbegränsning för dess användning. De här undantagen är dock inte enkla att få. Först måste en begäran ställas till chefen för globala produktsäkerhets- och miljöfrågor med en förklaring om varför en viss ingrediens krävs samt ett föreslaget slutdatum för användningen av den. Om begäran godkänns, måste den också godkännas av chefen för hållbarhetsfrågor.

 • För det första är det viktigt att komma ihåg att om ett undantag ges är det för att – trots att vi har frågor om ingrediensen här på SC Johnson – det finns bevis som säger att den kan användas på ett säkert sätt vid vissa nivåer, vilka vi inte överskrider. I sådana fall kan vi ge undantag för följande skäl bland annat:

  • Om vi upptäcker att en leverantör tillsätter icke tillåtna ingredienser i något vi köper kan vi behöva göra ett undantag tills vi kan ändra sammansättningen och eliminera dem.
  • Om vi köper upp ett märke eller en produkt och upptäcker att de innehåller material son vi inte anser vara tillåtet kan man behöva göra ett undantag tills vi kan skapa ett nytt ämne.
  • Om en registrerad produkt har omarbetats för att ta bort ett icke tillåtet material, men vi väntar på godkännande av det nya ämnet från relevant reglerande myndighet.

 • Inte alltid. Produkter som framställts av naturliga material kan innehålla fler allergener än produkter som framställts av syntetiska material. Exempelvis dofter som framställts av naturliga doftämnen kan innehålla större mängder allergener än dofter som framställts av huvudsakligen syntetiska material.

 • De här ingredienserna är vanliga beståndsdelar i många av våra dofter, särskilt de som baseras på eteriska oljor, såsom citrus-, blom- och talldofter. Beroende på den aktuella doften kan våra ämnen innehålla vissa av dessa ingredienser. Säkra nivåer som inte leder till allergiska reaktioner har fastställts och utgör grunden för IFRA:s normer som tagits fram för alla 26 ämnen. Våra dofter innehåller dessa ämnen i den lägsta koncentrationen som är möjlig för att skapa doften, och alltid under den högsta säkra nivån som fastställts enligt IFRA:s normer och i enlighet med gällande lagar. Där en eller flera av EU 26-allergenerna används, är var och en av dem tydligt angivna på produktens märkning såsom krävs enligt lag.

  Även om det finns ett antal olika nomenklaturer för dessa allergener, finns de gemensamma namnen nedan enligt Europeiska kommissionens direktiv om kosmetika:

  •  2-Benzylideneheptanal (Amyl cinnamal)
  •  Benzyl alcohol
  •  Cinnamyl alcohol
  •  3,7-Dimethyl-2,6-octadienal (Citral)
  •  Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl) (eugenol)
  •  Hydroxycitronellal
  •  Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- (Isoeugenol)
  •  2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-ol (Amylcinnamyl alcohol)
  •  Benzyl salicylate
  •  2-Propenal, 3-phenyl- (Cinnamal)
  •  2H-1-Benzopyran-2-one (coumarin)
  •  2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)- (geraniol)
  •  3 and 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde) (HICC or Lyral®)  
  •  4-Methoxybenzyl alcohol (Anise alcohol)
  •  2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester (Benzyl cinnamate)
  •  2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl- (Farnesol)
  •  2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde (Butylphenyl methylpropional)
  •  1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- (Linalool)
  •  Benzyl benzoate
  •  3,7-dimethyloct-6-en-1-ol (Citronellol)
  •  2-Benzylideneoctanal (Hexyl cinnamal)
  •  (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene (limonene)
  •  Methyl heptin carbonate (Methyl 2-octynoate)
  •  3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (alpha-Isomethyl ionone)
  •  Evernia prunastri extract (oak oss extract)
  •  Evernia furfuracea extract (treemoss extract)

 • En del personer har allergier mot vissa ingredienser. Om du har sådana allergier råder vi dig att kontakta din läkare för att diskutera detta. Du kan även kontakta vår hjälplinje för konsumentprodukter innan du använder SC Johnson-produkter. De kan hjälpa dig att avgöra vilka som skulle vara bäst för dig. Du når dem på 0200-212 025.

 • Alla produkter för hushållsrengöring innehåller hudallergener. SC Johnson ser till att använda ingredienser med så lågt hudallergeninnehåll att det är högst osannolikt att de orsakar eller utlöser hudallergireaktioner vid användning enligt anvisningarna.

 • Vi åtar oss att meddela vad våra produkter innehåller så att människor kan fatta rätt beslut för sig själva och sina familjer. SC Johnson ser till att använda ingredienser som innehåller hudallergener bara i så små mängder att det skulle vara högst osannolikt att de orsakar eller utlöser hudallergireaktioner. På samma sätt som för människor med livsmedelsallergi kan vetskapen om att en viss ingrediens används påverka produktvalet för människor med hudallergi.

 • Det kan vara svårt att utveckla en rengöringsprodukt som både är effektiv och helt fri från hudallergener. Det är viktigt att våra rengöringsprodukter inte får orsaka eller framkalla allergireaktioner vid användning enligt anvisningarna.

 • Ftalater är en stor familj med ingredienser som har många användningsområden. Vår doftpalett innehåller inte ftalater. 2008 började vi be våra leverantörer att fasa ut ftalater från de doftämnen som de tillhandahöll för SC Johnsons produkter.

 • Forskare, lagstiftare och Europeiska Unionen är eniga om att ingredienser som utgör mindre än 0,01 procent av produkter som sköljs bort leder till en reaktion. Det nya transparensinitiativet anger hudallergener i mängder ned till 0,01 procent, vilket även tillämpas av Europeiska Unionen.

 • Våra konsumenter säger att de gillar dofter, eftersom de gör mycket för att göra hemmet speciellt. De kan fräscha upp luften eller ge den där nystädade känslan som många vill ha. Vi skapar doftfria produkter för de som föredrar dem, men de flesta testerna visar att majoriteten gillar parfymerade hushållsprodukter.

 • Även om SC Johnsons doftpalett har uppskattningsvis 1 300 ingredienser, är det viktigt att komma ihåg att vi har uteslutit 2 000 andra ofta använda ingredienser, eftersom de inte uppfyller våra egna normer. En typisk oljebaserad doft kan ha så många som 50 olika ingredienser; en komplex doft kan innehålla mellan 50 och 200 ingredienser. Att ha en palett på 1 300 alternativ ger våra doftutvecklare stort utrymme för kreativitet så att de kan ta fram de fantastiska dofter som kunderna förväntar sig.

 • Som familjeföretag är det absolut viktigaste för oss hälsan och tryggheten för de familjer som använder SC Johnsons produkter. Därför var vi ett av de första företagen som tillgängliggjorde specifik ingrediensinformation för våra konsumenter, och därför förblir det också viktigt för oss att ha en öppen kommunikation med konsumenterna om vilka ingredienser våra produkter innehåller. Vi arbetar hårt med att välja ingredienser att lita på, genom att utvärdera dem baserat på vilken inverkan de har på hälsan och miljön. För att läsa vår fullständiga ståndpunkt gällande att uppge ingredienser och dofter kan du klicka här.

 • I dagens värld säger många att vi alltid borde använda naturliga saker. Från mat till kläder och andra produkter – uppfattningen är att naturliga ingredienser kan vara hälsosammare eller bidra till att att bevara resurser och miljön. Men överraskande nog är det inte alltid så. Syntetiska motsvarigheter är faktiskt ofta inte giftigare än sina naturliga motsvarigheter.

  Ett exempel är d-limonene, vilket finns i många naturliga doftämnen, och är en beståndsdel i citrusskal. d-Limonene kan orsaka hudallergi och kan vara potentiellt giftigt för organismer i vattendrag, beroende på mängd. Och många andra naturliga doftämnen är förknippade med samma fara. Faktum är att mängden d-limonene i ett apelsinskal är nog för att ge en ”skadlig”-klassificering för hudallergifara i EU och en ”dött träd och död fisk”-symbol för miljöfara! Det här är samma märkning som många hushållsprodukter har, och som innehåller syntetiskt d-limonene.

  Så ska man undvika att använda naturliga doftämnen helt och hållet? Nej. Men syntetiska ingredienser med liknande eller bättre profiler bör inte heller undvikas. Så länge som en doftingrediens används i lämpliga koncentrationer i en produkt ska det inte vara något problem med att använda den. Och det gäller både naturliga och syntetiska ingredienser.

 • SC Johnson förstår att du använder våra produkter bland personer, husdjur och saker du bryr dig om. Därför arbetar vi hårt med att utvärdera våra ingredienser med tanke på deras inverkan på hälsa och miljö, och att vara öppen med kommunikationen om dem. Alla SC Johnson-produkter som är märkta som ”parfymfria” innehåller ingen parfym eller några doftämnen. Ett begränsat antal produkter är märkta som ”luktfria” och innehåller en särskilt framtagen doft som används för att neutralisera lukt som kommer från produktens ingredienssammansättning för att ge en produkt utan lukt. För mer information kan du se avsnittet Doft på den här webbplatsen.

 • Våra produkter är skapade för att uppfylla kraven för alla gällande lagar och föreskrifter. De omfattar all europeiska föreskrifter, bland annat:

  • Konsumentskyddslagar och förordningar såsom: direktivet om konsumenträttigheter (2011/83/EG); direktivet om försäljning och garantier (99/44/EG); direktivet om prisindikation (98/6/EG); direktivet om missledande och komparativ reklam (2006/114/EG).
  • Förordningen om biocidprodukter (EU) nr 528/2012 vilken reglerar försäljningen och användningen av biocidprodukter och som används för att skydda människor, djur, material och artiklar mot skadliga organismer som skadedjur eller bakterier. SC Johnsons biocidprodukter som säljs i EU innehåller aktiva ämnen som godkänts av Europeiska kemikaliemyndigheten (European Chemicals Agency, ECHA).
  • Förenta nationernas globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS), som implementerats av EU-förordningen (EG) nr 1272/2008 för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, CLP).
  • EU-förordningen (EG) nr 1907/2006 för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH), vilken etablerar procedurer för insamling och bedömning av information om egenskaper och faror med alla kemiska ämnen, även rengöringsmedel.
  • Förordningen för rengöringsmedel (EG) nr 648/2004, samt förordningen för skönhetsprodukter (EG) nr 1223/2009, vilka reglerar märkning och produktsäkerhet för rengöringsmedel och kosmetika.
  • Riktlinjer för bekämpningsmedelprodukter som utfärdats av det internationella samarbetsorganet för bekämpningsmedel (Collaborative International Pesticides Analytical Council, CIPAC), Världshälsoorganisationen (World Health Organization, WHO), FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (Food and Agriculture Organisation, FAO) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD).
  • Utöver en serie lokala/regionala förordningar som gäller i individuella medlemsstater i EU

 • I vissa fall måste vi tyvärr det. Vi måste uppfylla myndighets-, säkerhets- och miljökrav för våra produkter, och testning krävs enligt lag för vissa produkter, men vi arbetar på att hitta sätt att uppfylla dessa krav på och samtidigt minska tester på djur. Vi vet att vissa företag säger att de inte testar på djur, men vi tvivlar på det eftersom det ofta krävs enligt lag. Ett företag som säger att de inte testar på djur innebär att själva ingredienserna inte har testats – de allra flesta ingredienserna som används i produkter har testats för giftighet. Men vissa företag kringgår den här frågan, eftersom deras råvaror redan har testats av leverantörerna de köper från, eller av dem som leverantörerna i sin tur köper av. På SC Johnson är vi noga med att vara uppriktiga och öppna gällande det vi säger. Så vi kommer inte att göra breda och svepande påståenden som antyder något mer än vad som är sant. Vi vet att vissa kan välja bort SC Johnsons produkter med tanke på sitt engagemang i den här frågan. Men vi hoppas att du ger oss en chans i vårt fortsatta hårda arbete med att driva på utvecklingen inom det här området. Du kan läsa mer om vår hållning i den här saken här.

 • Det är vårt program för att välja ingredienser. Vi skapade vårt Greenlist-program 2001 för att utveckla de bästa produkter vi kan samtidigt som vi skyddar människors hälsa och miljön. 

  Det innehåller en process i fyra steg för att utvärdera varje ingredien’s potentiella påverkan på hälsan och miljön för att hjälpa produktutvecklarna att välja de bästa ingredienserna till våra produkter. Alla ingredienser som vi granskar är lagliga att använda och används ofta av andra företag. Men vi tar ytterligare steg för att utvärdera dem i enlighet med våra höga krav.

  Greenlist-programmet är baserat på ett rigoröst, kontinuerligt pågående arbete för att samla in bästa möjliga uppgifter om ingredienser och deras påverkan. Det har granskats av ett antal experter genom åren, bland annat i form av en ny expertgranskning 2017.

  Du kan läsa mer om SC Johnsons Greenlist-program här.

 • Inte nödvändigtvis. ”Naturliga” eller ”hemmagjorda” produkter är inte nödvändigtvis säkrare, effektivare eller mindre allergenhaltiga. Många naturliga produkter genomgår begränsat med eller inga vetenskapliga studier, jämfört med de omfattande toxikologiska bedömningar som företag som SC Johnson kräver för ämnena i sina produkter.

 • Färger, konserveringsmedel och dofter ger värdefulla fördelar. Färger kan vara ett viktigt visuellt tecken som hjälper dig att veta att du använder den produkt du hade tänkt använda. Eller för produkter såsom ljus, kan färger hjälpa dig att matcha en färg till hemmets inredning. Konserveringsmedel förhindrar tillväxt av mikrober när produkter står på butikshyllan eller hemma, och ser till att produkterna håller längre och presterar bättre utan att bli dåliga. Slutligen förknippar många en frisk doft med ett rent och välkomnande hem, och letar specifikt efter produkter som ger det här mervärdet.

 • d-Limonene är ett eteriskt doftämne som destilleras från oljan som utvinns ur citrusskal. Många av våra dofter innehåller små mängder av d-Limonene. Det finns en viss oro kring att använda d-Limonene eftersom det ibland kan leda till hudkänslighet eller allergier vid kontakt. d-Limonene är en av EU:s 26 allergener, vilket är en lista över vanliga doftkämnen som potentiellt kan orsaka hudreaktioner hos individer som redan är allergiska mot dessa ämnen.

  I enlighet med International Fragrance Associations standarder kräver vi dock att doftämnen endast används i koncentrationer som inte har visat sig ge upphov till allergiska reaktioner hos personer som inte är känsliga för dessa ämnen. Och där detta krävs enligt lag, anges det tydligt på en produkts märkning om d-limonene används.

 • Glycol ethers är en familj med ingredienser. Medan vissa glycol ethers har funnits orsaka skador på reproduktiviteten, stämmer det inte för hela ingrediensfamiljen. SC Johnson tillåter enbart dofter med glycol ethers som uppfyller International Fragrance Associations normer och våra egna normer.

 • Parabens är en familj med konserveringsmedel som ofta används i kosmetika. Vissa av våra dofter innehåller små mängder parabens för att bevara doften och ämnet. Även om vissa har allergier mot konserveringsmedel, har de en viktig betydelse. Utan konserveringsmedel skulle många produkter inte hålla längre än några veckor innan de skulle bli kontaminerade av bakterier, mögel eller jästsvamp. Så vi anser att det är klokt att tillsätta konserveringsmedel i den minsta verkningsfulla mängden. Vi använder enbart parabens som uppfyller International Fragrance Associations normer och våra egna normer.

 • Ftalater är en stor familj med ingredienser som har många användningsområden. Vår doftpalett innehåller inte ftalater. 2008 började vi be våra leverantörer att fasa ut ftalater från de doftämnen som de tillhandahöll för SC Johnsons produkter.

 • Under många år utvanns mysk till dofter från körtlar hos myskhjort. Men under de senaste årtiondena har synthetic musks ersatt naturliga musks av etiska och ekonomiska skäl. Polycyclic musks och nitromusks är två typer av synthetic musks. SC Johnsons dofter innehåller inte nitromusks, vilka har förknippats med reproduktionsproblem. Vi använder polycyclic musks (t.ex. Galaxolide och Tonalide), vilka ofta används i hushållsprodukter och kosmetika, och som inte är klassificerade som varken giftiga eller bioackumulerande, vilket betyder att de inte har påvisats att lagras i miljön.

  Vissa nyligen genomförda studier har dock upptäckt dessa polycyclic musks i blod- och bröstmjölksprover. När vi får kännedom om sådan information är vi extra noggranna när vi analyserar en ingrediens, men vi har ännu inte sett några vetenskapliga indikationer på skadliga effekter från polycyclic musks på den nivå vi använder dem i våra dofter. Precis som det gäller med alla våra ingredienser kommer vi, om nya vetenskapliga rön framkommer, att utvärdera dem och göra ändringar i vår doftpalett när det behövs.