Przeskocz do głównej zawartości

MATERIAŁY

NIEDOPUSZCZALNE

ZASADY OGRANICZEŃ I UŻYTKOWANIA

SC Johnson posiada listę składników, które nie są dozwolone. Ta lista to inaczej lista „niedopuszczalnych” składników. Zawiera ona ponad 200 unikalnych surowców w około 90 kategoriach materiałów oraz ponad 2400 substancji zapachowych. 

Wszystkie te materiały spełniają wymogi prawne oraz regulacyjne — i są często stosowane przez naszych konkurentów. Jednak po prostu nie spełniają one standardów SC Johnson.

Niektóre składniki trafiają na listę szybko, jak np. PCW. Inne wymagają bardziej rozległej oceny związanej z potencjalną ekspozycją oraz ryzykiem produktów. Nasza lista produktów „niedopuszczalnych” jest sprawdzana w celu zapewnienia, że jest zgodna z wszelkimi nowymi badaniami naukowymi oraz politykami rządu bądź regulacjami. 

Chociaż staramy się unikać stosowania materiałów niedopuszczalnych w produktach SC Johnson, czasem zdarzają się sytuacje, gdy nie da się ich uniknąć. Zwykle jest tak dlatego, że nie ma dostępnej alternatywy zapewniającej takie same rezultaty bądź spełniającej wymogi procesu produkcji, bądź też dostępne opcje są zbyt kosztowne.

W tych nielicznych przypadkach mogą zostać przyznane nadzwyczajne względy, jednak należą one do rzadkości i są rewidowane co dwa lata na najwyższych szczeblach organizacji.
 
 • 1,1,1-Trichloroethane
 • 2-Butoxyethanol (2-BE)
 • 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol -3-one & 2-methyl-2H-isothiazol -3-one (stosunek 3:1) > łącznie 15 ppm substancji czynnych w produktach płynnych lub > 50 ppm w produktach stałych
 • Alkyl phenol ethoxylates (APEs)
 • Alkyl phenols (APs)
 • Arsenic
 • Benzene
 • Benzidine-based dyes
 • Bisphenol A (BPA)
 • Borates, boric acid
 • Butylbenzylphthalate (BBP)
 • Butyl cellosolve (EGBE, 2be)
 • Carbaryl
 • Niektóre bromowane opóźniacze spalania, takie jak PBB, penta-PBDE, octa-PBDE, deca-PBDE
 • Chlorinated paraffins
 • Chlorofluorocarbons (CFCs)
 • Chlorpyrifos
 • Chromiany, z wyłączeniem nierozpuszczalnych form metalicznych
 • C.I. Solvent Blue 36
 • C.I. Solvent Red 24
 • C.I. Solvent Yellow 14
 • D&C RED #28
 • Di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
 • Dibutyl phthalate (DBP)
 • Dichlorvos (DDVP)
 • Diethyl phthalate (DEP)
 • Epichlorhydrin
 • Ethyl acrylate
 • Ethylbenzene
 • Ethylene glycol monoethyl oraz monomethyl ether
 • Ethylene glycol monoethyl oraz monomethyl ether acetates
 • Fenitrothion
 • Formaldehyde
 • Hexabromocyclododecane (HBCD)
 • Hydrofluorocarbons (HFCs)
 • Lead
 • Malathion
 • Methyl bromide
 • Methylene chloride
 • Mercury i mercury pochodne
 • Różne perfluorowane lub wysokofluorowane materiały: PTFE (np. teflon), zonyls, perfluorinated acrylate esters, perfluorinated alcohols, czy perfluorinated alkanes
 • Naphthalene
 • N-hexane
 • N-methyl-2-pyrrolidinone
 • Nickel i jego związki
 • Nitrilotriacetic acid (NTA) i jego sole
 • Nitro musks
 • Nylar
 • Octachlorodipropylether
 • o-Dichlorobenzene
 • p-Dichlorobenzene
 • Palm oil pozyskiwany w sposób wspierający zrównoważony rozwój
 • Perchloroethylene
 • Perfluorooctane sulfonate oraz związki PFOS (np. fluorads, Sulfluramid, LPOS)
 • Permethrin
 • Plastic microbeads
 • Phosphates > 0,1% (P); > 0,5% (P) dla produktów nieczyszczących (nieprzeznaczonych dla modelu ekspozycji „down-the-drain”), nie licząc takich wyjątków, jak nierozpuszczalne związki cynku czy formy metaliczne
 • Phoxim
 • Phthalates, w tym także BBP, DEHP, DBP i DEP
 • Polyvinyl chloride (PVC)
 • Polyvinylidene chloride (PVDC)
 • Propoxur
 • Propylene glycol mono-t-butyl ether
 • Sodium nitrite > 0,3%; nitrite (razem) > 0,4%
 • Styrene oxide
 • Thiourea
 • Toluene
 • Triclosan
 • Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)
 • Tris nonylphenyl phosphite (TNPP)
 • Volatile methyl siloxanes D4, D5 i D6
 • Xylene
 • Zinc > 300 ppm, nie licząc nierozpuszczalnych i niepowiązanych form