Gå till huvudinnehåll

ICKE TILLÅTNA

MATERIAL

PRINCIPER FÖR BEGRÄNSNINGAR OCH ANVÄNDNING

SC Johnson har en lista över icke tillåtna ingredienser. Denna lista kallas för “icke tillåtna”-listan. Den innehåller mer än 200 unika råmaterial i ungefär 90 materialkategorier och mer än 2 400 doftämnen. 

Dessa material uppfyller kraven i lagar och förordningar — och används ofta av våra konkurrenter. Men de når inte upp till SC Johnsons höga krav.

Vissa ingredienser, som PVC-material, hamnar ganska snabbt på listan. Andra kräver mer utförliga utvärderingar gällande potentiell exponering och risköverväganden för produkter. Listan över icke tillåtna ingredienser granskas regelbundet för att se till att den följer ny forskning eller förändringar av statliga policyer eller förordningar. 

Vi arbetar för att undvika icke tillåtna material i SC Johnsons produkter, men ibland uppstår situationer då vi inte kan undvika dem. Det handlar oftast om att det saknas tillgängliga alternativ som är lika bra eller uppfyller kraven i tillverkningsprocessen eller att de tillgängliga alternativ som finns blir för kostsamma.

I dessa enstaka fall kan ett undantag för fortsatt användning av materialet ges, men dessa undantag är ovanliga och granskas vartannat år på högsta nivå i företaget.
 
 • 1,1,1-Trichloroethane
 • 2-Butoxyethanol (2-BE)
 • 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol -3-one & 2-methyl-2H-isothiazol -3-one (3:1-blandning) > totalt 15 ppm aktiva ingredienser i flytande produkter, eller > 50 ppm i fasta ämnen
 • Alkyl phenol ethoxylates (APEs)
 • Alkyl phenols (APs)
 • Arsenic
 • Benzene
 • Benzidine-based dyes
 • Bisphenol A (BPA)
 • Borates, boric acid
 • Butylbenzylphthalate (BBP)
 • Butyl cellosolve (EGBE, 2be)
 • Carbaryl
 • Vissa bromerade flamskyddsmedel, bland annat PBBs, penta-PBDE, octa-PBDE, deca-PBDE
 • Chlorinated paraffins
 • Chlorofluorocarbons (CFCs)
 • Chlorpyrifos
 • Chromium salts, med undantag för olösliga metallformer
 • C.I. Solvent Blue 36
 • C.I. Solvent Red 24
 • C.I. Solvent Yellow 14
 • D&C RED #28
 • Di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
 • Dibutyl phthalate (DBP)
 • Dichlorvos (DDVP)
 • Diethyl phthalate (DEP)
 • Epichlorhydrin
 • Ethyl acrylate
 • Ethylbenzene
 • Ethylene glycol monoethyl och monomethyl ether
 • Ethylene glycol monoethyl och monomethyl ether acetates
 • Fenitrothion
 • Formaldehyde
 • Hexabromocyclododecane (HBCD)
 • Hydrofluorocarbons (HFCs)
 • Lead
 • Malathion
 • Methyl bromide
 • Methylene chloride
 • Mercury och föreningar som innehåller mercury
 • Flera material som är perfluorerade eller mycket fluorerade, inklusive PTFEs (t.ex. Teflon), Zonyls, perfluorinated acrylate esters, perfluorinated alcohols, och perfluorinated alkanes
 • Naphthalene
 • N-hexane
 • N-methyl-2-pyrrolidinone
 • Nickel och nickelföreningar
 • Nitrilotriacetic acid (NTA) och dess salter
 • Nitro musks
 • Nylar
 • Octachlorodipropylether
 • o-Dichlorobenzene
 • p-Dichlorobenzene
 • Palm oil som inte är hållbart producerad
 • Perchloroethylene
 • Perfluorooctane sulfonate och PFOS-kemikalier, t.ex. fluorads, Sulfluramid, LPOS
 • Permethrin
 • Plastic microbeads
 • Phosphates > 0,1 % (som P); > 0,5 % (som P) för icke-rengöringsprodukter (får inte spolas ut i avlopp), med undantag för olösliga zinkföreningar eller metallformer
 • Phoxim
 • Phthalates, bland annat BBP, DEHP, DBP och DEP
 • Polyvinyl chloride (PVC)
 • Polyvinylidene chloride (PVDC)
 • Propoxur
 • Propylene glycol mono-t-butyl ether
 • Sodium nitrite > 0,3 %; total nitrite > 0,4 %
 • Styrene oxide
 • Thiourea
 • Toluene
 • Triclosan
 • Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)
 • Tris nonylphenyl phosphite (TNPP)
 • Volatile methyl siloxanes D4, D5 och D6
 • Xylene
 • Zinc > 300 ppm, med undantag för olösliga, icke relevanta former